Lista artykułów

Rośliny akwariowe - polskie nazwy

Nazwy roślin akwariowych

Wykaz nazw roślin akwariowych opracowany przez KMRW w roku 1989 Wykaz ten uwzględnia zmiany w taksonomii roślin wprowadzone do roku 1998, obecnie trwają prace nad nową wersją wykazu wzbogaconą o nowe gatunki i uwzględniającą najnowszą taksonomię.
 • 1. Acorus gramineus Soland
 • Tatarak japoński
 • 2. Acorus gramineus Soland var. pusillus (Sieb.) Engl.
 •  Tatarak japoński karłowaty
 • 3. Acorus gramineus Soland cv. decoratus Hort.
 •  Tatarak japoński forma ozdobna
 • 4. Acorus gramineus 'Giganteus'
 • Tatarak trawiasty forma olbrzymia
 • 5. Acorus gramineus Soland f. aureovariegatus
 •  Tatarak trawiasty forma paskowana
 • 4. Alisma gramineum Erhardt
 • Żabieniec trawolistny
 • 5. Alternanthera reineckii Briq.
 • Alternantera Reineka forma bzowa (liliacina)
 • Alternantera Reineka forma różowa (rosaefolia)
 • Alternantera Reineka forma zielona
 • Alternantera Reineka forma bordowa
 • 6. Alternanthera sessilis (L.)DC.
 • Alternantera bezszypułkowa
 • 7. Alternanthera sessilis cv.rubra
 • Alternantera bezszypułkowa forma czerwona
 • 8. Ammania gracilis Guill. et Perrot.
 • Amania wysmukła
 • 9. Ammania senegalensis Lam.
 • Amania senegalska
 • 10. Anubias afzelii Shott
 • Anubias Afzela
 • 11. Anubias barteri var. barteri
 • Anubias Bartera
 • 12. Anubias barteri var. angustifolia(Engler) Crusio
 •  Anubias Bartera wąskolistny
 •  Anubias wąskolistny
 • 13. Anubias barteri var. caladifolia Engler
 •  Anubias Bartera kaladiolistny
 • 14. Anubias barteri var. glabra N.E. Brown
 •  Anubias Bartera lancetowaty
 •  Anubias lancetowaty
 • 15. Anubias barteri var. nana (Engler) Crusio
 •  Anubias Bartera niski
 •  Anubias nana
 • 16. Anubias gigantea Chevalier et Huthinson
 •  Anubias olbrzymi
 • 17. Anubias gilletii De Wildeman et Durand
 •  Anubias Gilleta
 • 18. Anubias gracilis Chevalier et Huthinson
 •  Anubias wysmukły
 • 19. Anubias hastifolia Engler
 •  Anubias włóczniolistny
 • 20. Anubias heterophylla Engler
 •  Anubias fałdolistny
 •  Anubias kongijski
 • 21. Anubias pynaertii De Wildeman
 •  Anubias Pynaerta
 • 22. Aponogeton bernierianus (Decne) Hook f.
 •  Aponogeton Berniera
 • 23. Aponogeton boivinianus Baill. ex Jum.
 •  Aponogeton boiviński
 • 24. Aponogeton bullosus Van Br.
 •  Aponogeton pęcherzykowaty
 • 25. Aponogeton capuronii Van Br.
 •  Aponogeton Capurona
 • 26. Aponogeton crispus Thunb.
 •  Aponogeton kędzierzawy
 • 27. Aponogeton decaryi Jum.
 •  Aponogeton Decaryego
 • 28. Aponogeton dioecus J. Boss.
 •  Aponogeton rozdzielnopłciowy
 • 29. Aponogeton distachyon L.f.
 •  Aponogeton dwukłosowy
 • 30. Aponogeton echinatus Roxb.
 •  Aponogeton kolczastonasienny
 • 31. Aponogeton elongatus var. elongatus F.Muell. ex Bth.
 •  Aponogeton australijski odmiana wydłużona
 • 32. Aponogeton elongatus var. latifolius Van Br.
 •  Aponogeton australijski odmiana szerokolistna
 • 33. Aponogeton elongatus var. longifolius Van Br.
 •  Aponogeton australijski odmiana długolistna
 • 34. Aponogeton elongatus var. strigous Van Br.
 •  Aponogeton australijski odmiana skąpolistna
 • 35. Aponogeton jakobsenii Van Br.
 •  Aponogeton Jacobsena
 • 36. Aponogeton longiplumulosus Van Br.
 •  Aponogeton długozalążkowy
 • 37. Aponogeton loriae Martelli
 •  Aponogeton mały
 • 38. Aponogeton madagaskariensis (Mirb.) Van Br.
 •  Aponogeton madagaskarski
 • 39. Aponogeton natans (L.) Engl. et Krause
 •  Aponogeton pływający
 • 40. Aponogeton rigidifolius Van Br.
 •  Aponogeton kłączowy
 • 41. Aponogeton stachyosporus De Wit
 • Aponogeton kłosowy
 • 42. Aponogeton ulvaceus Bak.
 •  Aponogeton sałatnicowaty
 • 43. Aponogeton undulatus Roxb.
 • Aponogeton fałdolistny, Aponogeton żyworodny
 • 44. Azolla caroliniana Willd.
 •  Azola karolińska
 • 45. Azolla filiculoides Lam.
 •  Azola drobna
 • 46. Azolla pinnata R. Br.
 •  Azola afrykańska
 • 47. Bacopa amplexicaulis (Pursch) Wettst.
 •  Bakopa karolińska
 • 48. Bacopa crenata (Beauv.) Hepper
 •  Bakopa karbowana
 • 49. Bacopa floribunda  (R.Br.) Wettst.
 •  Bakopa zaostrzona
 • 50. Bacopa lanigera (Cham. et Schlecht.) Wettst.
 •  Bakopa omszona
 • 51. Bacopa monnieri (L.) Wettst.
 •  Bakopa Moniera
 • 52. Bacopa myriophylloides (Bentham) Wettst.
 •  Bakopa okółkowa
 • 53. Bacopa rotundifolia Wettst.
 •  Bakopa okrągłolistna
 • 54. Barclaya longifolia Wall.
 •  Barklaja długolistna forma czerwona
 •  Barklaja długolistna forma zielona
 • 55. Blyxa auberti L.C.Rich.
 •  Blyksa Auberta
 • 56. Blyxa echinosperma (Clarke) Hook f.
 •  Blyksa kolczastonasienna
 • 57. Blyxa japonica (Miq.) Maxim.
 •  Blyksa japońska
 • 58. Blyxa novo-guinensis Hart.
 •  Blyksa nowogwinejska
 • 59. Bolbitis heteroclita (Presl) Ching
 •  Bolbitis wielkolistny
 • 60. Bolbitis heudelotii (Fee) Alst.
 •  Bolbitis Heudelota
 • 61. Cabomba aquatica Aubl.
 •  Kabomba wodna
 • 62. Cabomba australis Speg.
 •  Kabomba południowa
 • 63. Cabomba caroliniana Gray
 •  Kabomba karolińska
 • 64. Cabomba caroliniana var. paucipartita Ramsh.
 •  Kabomba karolińska uboga
 •  Kabomba karolińska forma skrętolistna
 • 65. Cabomba palaeformis Fassett
 •  Kabomba łopatkowata
 • 66. Cabomba piauhyensis Gardn.
 •  Kabomba fioletowa
 • 67. Cabomba pulcherrima (Harper) Fassett
 •  Kabomba czerwona
 • 68. Cabomba schultzii Rataj
 •  Kabomba Schultza
 • 69. Cabomba warmingii Casp.
 •  Kabomba Warminga
 • 70. Cardamine lyrata Bunge
 •  Rzeżucha lirowata
 • 71. Ceratophyllum demersum L.
 •  Rogatek sztywny
 • 72. Ceratophyllum submersum L.
 •  Rogatek krótkoszyjkowy
 • 73. Ceratopteris cornuta (P.Beauv.) Lepr.
 •  Paprotnica szerokolistna
 • 74. Ceratopteris pteroides (Hook.) Hier.
 •  Paprotnica pływająca
 • 75. Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.
 •  Paprotnica sumatrzańska
 • 76. Crassula aquatica (L.) Schonl.
 •  Grubosz wodny
 • 77. Crinum calamistratum
 •  Krynia kędzierzawa
 • 78. Crinum natans Baker
 •  Krynia pływająca
 • 79. Crinum natans typ.crispa
 •  Krynia pływająca forma kędzierzawa
 • 80. Crinum purpurascens Herb.
 • Krynia purpurowa
 • 81. Crinum thajanum Schulze
 •  Krynia tajlandzka
 • 82. Cryptocoryne affinis Hooker f.
 •  Kryptokoryna afinis
 • 83. Cryptocoryne alba De Wit
 •  Kryptokoryna biała
 • 84. Cryptocoryne albida Parker
 •  Kryptokoryna żebrowa
 • 85. Cryptocoryne amicorum De Wit et Jacobsen
 •  Kryptokoryna przyjaciół
 • 86. Cryptocoryne aponogetifolia Merrill
 •  Kryptokoryna aponogetonowa
 • 87. Cryptocoryne auriculata Engl.
 •  Kryptokoryna uszkowata
 • 88. Cryptocoryne beckettii Thw. ex Trim.
 •  Kryptokoryna Becketa
 • 89. Cryptocoryne beckettii var. petchii
 •  Kryptokoryna Becketa odmiana Petcha
 • 90. Cryptocoryne bogneri Rataj
 •  Kryptokoryna Bognera
 • 91. Cryptocoryne bullosa Becc. ex Engl.
 •  Kryptokoryna pęcherzykowata
 • 92. Cryptocoryne ciliata (Roxb.) Fisch ex Schott. typ. ciliata
 •  Kryptokoryna orzęsiona wąskolistna
 • 93. Cryptocoryne ciliata typ. latifolia
 •  Kryptokoryna orzęsiona szerokolistna
 • 94. Cryptocoryne cognata Schott
 •  Kryptokoryna pokrewna
 • 95. Cryptocoryne consobrina Schott
 •  Kryptokoryna siostrzeńca
 • 96. Cryptocoryne  cordata Griff. typ.cordata
 •  Kryptokoryna sercolistna
 •  Kryptokoryna paskowana
 • 97. Cryptocoryne cordata typ.siamensis
 •  Kryptokoryna sercolistna syjamska
 •  Kryptokoryna syjamska
 • 98. Cryptocoryne cordata typ.blassii
 •  Kryptokoryna sercolistna Blassa
 •  Kryptokoryna Blassa
 • 99. Cryptocoryne crispatula Engl. typ.crispatula
 •  Kryptokoryna skręcona
 • 100. Cryptocoryne crispatula typ.balansae
 •  Kryptokoryna Balansa
 • 101. Cryptocoryne decus-silvae De Wit
 •  Kryptokoryna ozdobna
 • 102. Cryptocoryne dewitii Jacobsen
 •  Kryptokoryna De Wita
 • 103. Cryptocoryne didericii De Wit
 •  Kryptokoryna Diderica
 • 104. Cryptocoryne edithiae De Wit
 •  Kryptokoryna Edyty
 • 105. Cryptocoryne elliptica N.E.Br. ex Hook. f.
 •  Kryptokoryna eliptyczna
 • 106. Cryptocoryne ferruginea Engl.
 •  Kryptokoryna ciemna
 • 107. Cryptocoryne ferruginea Engl. typ saravacensis
 •  Kryptokoryna ciemna z Sarawaku
 • 108. Cryptocoryne fusca De Wit typ fusca
 •  Kryptokoryna czarna
 • 109. Cryptocoryne fusca typ tortilis
 •  Kryptokoryna czarna skręcona
 • 110. Cryptocoryne gasseri Jacobsen
 •  Kryptokoryna Gassera
 • 111. Cryptocoryne gomezii Schott
 •  Kryptokoryna Gomeza
 • 112. Cryptocoryne grabowskii Engl.
 •  Kryptokoryna Grabowskiego
 • 113. Cryptocoryne griffithii Schott
 •  Kryptokoryna Griffitha
 • 114. Cryptocoryne jacobseni De Wit
 •  Kryptokoryna Jacobsena
 • 115. Cryptocoryne keei Jacobsen
 •  Kryptokoryna Keeia
 • 116. Cryptocoryne lingua Becc. ex Engler
 •  Kryptokoryna językowata
 • 117. Cryptocoryne longicauda Becc. ex Engler typ longicauda
 •  Kryptokoryna długoogonkowa
 • 118. Cryptocoryne longicauda Becc. ex Engler typ caudata
 •  Kryptokoryna długoogonkowa z Johore
 • 119. Cryptocoryne minima Ridl.
 •  Kryptokoryna mała
 • 120. Cryptocoryne moehlmanii De Wit
 •  Kryptokoryna Moehlmana
 • 121. Cryptocorynenevillii Trim. ex Hook. f.
 •  Kryptokoryna Nevilla
 • 122. Cryptocoryne nurii Furtado
 •  Kryptokoryna Nura
 • 123. Cryptocoryne pallidinervia Engl.
 •  Kryptokoryna bladoskóra
 • 124. Cryptocoryne parva De Wit
 •  Kryptokoryna drobna
 • 125. Cryptocoryne pontederifolia Schott typ pontederifolia
 •  Kryptokoryna pontederiolistna
 • 126. Cryptocoryne purpurea Ridl.
 •  Kryptokoryna purpurowa
 • 127. Cryptocoryne pygmaea Merr.
 •  Kryptokoryna karłowata
 • 128. Cryptocoryne retrospiralis (Roxb.) Kunth.
 •  Kryptokoryna retrospiralna
 • 129. Cryptocoryne schulzei De Wit
 •  Kryptokoryna Schulza
 • 130. Cryptocoryne scurrilis De Wit
 •  Kryptokoryna klowna
 • 131. Cryptocoryne spiralis (Retz.) Fisch. ex Widl. typ spiralis
 •  Kryptokoryna spiralna
 • 132. Cryptocoryne spiralis typ huegelii
 •  Kryptokoryna spiralna Huegela
 • 133. Cryptocoryne striolata var. striolata De Wit
 •  Kryptokoryna prążkowana
 • 134. Cryptocoryne striolata Engl. gracilis De Wit
 •  Kryptokoryna prążkowana wysmukła
 • 135. Cryptocoryne striolata var. ongii De Wit
 •  Kryptokoryna prążkowana Ong
 • 136. Cryptocoryne Thwaitessii Schott
 •  Kryptokoryna Thwaitesa
 • 137. Cryptocoryne undulata Wendt
 •  Kryptokoryna falista
 • 138. Cryptocoryne usteriana Engl.
 •  Kryptokoryna Usteriana
 • 139. Cryptocoryne verstegii Engl.
 •  Kryptokoryna oszczepowata
 • 140. Cryptocoryne villosa Jacobsen
 •  Kryptokoryna kosmata
 • 141. Cryptocoryne walkeri Schott typ walkeri
 •  Kryptokoryna Walkera
 • 142. Cryptocoryne walkeri typ lutea
 •  Kryptokoryna Walkera żółta
 • 143. Cryptocoryne walkeri typ legroi
 •  Kryptokoryna Walkera forma legroi
 •  Kryptokoryna legroi
 • 144. Cryptocoryne wendti De Wit var.wendti
 •  Kryptokoryna Wendta
 • 145. Cryptocoryne wendti var. jahnelii Rataj
 •  Kryptokoryna Wendta odmiana Jahnela
 • 146. Cryptocoryne wendti var. krauteri Rataj
 •  Kryptokoryna Wendta odmiana Krautera
 • 147. Cryptocoryne wendti var.nana Rataj
 •  Kryptokoryna Wendta odmiana mała
 • 148. Cryptocoryne wendti var.rubella Rataj
 •  Kryptokoryna Wendta odmiana czerwona
 • 149. Cryptocoryne willisii Reitz typ x willisii
 •  Kryptokoryna Willisa
 • 150. Cryptocoryne willisii typ lucens
 •  Kryptokoryna Willisa błyszcząca
 • 151. Cryptocoryne zewaldiae De Wit
 •  Kryptokoryna Zewalda
 • 152. Cryptocoryne zonata De Wit
 •  Kryptokoryna fioletowa
 • 153. Cryptocoryne zukalii Rataj
 •  Kryptokoryna Zukala
 • 154. Didiplis diandra (Nutt.) Wood
 •  Peplis dwupręcikowy
 • 155. Echinodorus amazonicus Rataj
 •  Żabienica amazońska
 • 156. Echinodorus andrieuxi (Hook. et Arn) Small var.andrieuxii
 •  Żabienica Andrieuksa
 • 157. Echinodorus andrieuxi var. longistylis (Buch.) Rataj
 •  Żabienica długoogonkowa
 • 158. Echinodorus angustifolius Rataj
 •  Żabienica długolistna
 • 159. Echinodorus argentinensis Rataj
 •  Żabienica argentyńska
 • 160. Echinodorus aschersonianus Graebner
 •  Żabienica Aschersona
 •  Żabienica Aschersona sztywnolistna
 • 161. Echinodorus aschersonianus Rataj
 •  Żabienica boliwijska
 • 162. Echinodorus barthii Rataj
 •  Żabienica Bartha
 • 163. Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett
 •  Żabienica Berteroi
 • 164. Echinodorus bleheri Rataj
 •  Żabienica Blaher
 • 165. Echinodorus bracteatus Mich. var.bracteatus
 •  Żabienica ekwadorska
 • 166. Echinodorus cordifolius (L.) Griseb.
 •  Żabienica sercolistna
 • 167. Echinodorus fluitavs Fassett
 •  Żabienica pływająca
 • 168. Echinodorus grandulosus Rataj
 •  Żabienica żołędzia
 • 169. Echinodorus glaucus Rataj
 •  Żabienica niebieskawa
 • 170. Echinodorus gracilis Rataj
 •  Żabienica wysmukła
 • 171. Echinodorus grandiflorus (Cham. et Schlecht.) Mich.
 •  Żabienica wielkokwiatowa
 • 172. Echinodorus grisebachii Small
 •  ŻabienicaGrisebacha
 • 173. Echinodorus horemanii Rataj
 •  Żabienica Horemana czerwona
 •  Żabienica Horemana pośrednia
 •  Żabienica Horemana zielona
 • 174. Echinodorus horizontalis Rataj
 •  Żabienica pozioma
 • 175. Echinodorus intermedius (Mart.) Griseb.
 •  Żabienica pośrednia
 • 176. Echinodorus isthmicus Fasset
 •  Żabienica wąskolistna
 • 177. Echinodorus latifolius Rataj
 •  Żabienica szerokolistna
 • 178. Echinodorus longipetalus Mich.
 •  Żabienica długopłatkowa
 • 179. Echinodorus longiscapus Arech.
 •  Żabienica długołodygowa
 • 180. Echinodorus macrophyllus (Kunth) Mich.
 •  Żabienica wielkolistna
 • 181. Echinodorus maior (Mich.) Rataj
 •  Żabienica wielka
 • 182. Echinodorus nymphaeifolius (Griseb.) Rataj
 •  Żabienica grzybieniowata
 • 183. Echinodorus ovalis Wright
 •  Żabienica owalna
 • 184. Echinodorus opacus Rataj
 •  Żabienica matowa
 • 185. Echinodorus osirir Rataj
 •  Żabienica Ozyrysa
 • 186. Echinodorus palaefolius (Nees et Mart.) Macbr.
 •  Żabienica łopatkolistna
 • 187. Echinodorus paniculatus Mich.
 •  Żabienica wiechowata
 • 188. Echinodorus parviflorus Rataj
 •  Żabienica łamliwa
 • 189. Echinodorus pellucidus Rataj
 •  Żabienica przejrzysta
 • 190. Echinodorus portoalegrensis Rataj
 •  Żabienica z Porto Alegre
 • 191. Echinodorus pubescens (Mart.) Seubert
 •  Żabienica omszona
 • 192. Echinodorus quadricostatus Fassett var. quadricostatus
 •  Żabienica czterożebrowa
 • 193. Echinodorus quadricostatus var. magdalenensis (Fassett) Rataj
 •  Żabienica czterożebrowa kolumbijska
 • 194. Echinodorus quadricostatus var. xinguensis Rataj
 •  Żabienica czterożebrowa brazylijsk
 • 195. Echinodorus scaber Rataj
 •  Żabienica szorstka
 • 196. Echinodorus subulatus (Mart.) Griseb.
 •  Żabienica oskrzydlona
 • 197. Echinodorus tenellus (Mart.) Buch.
 •  Żabienica delikatna
 • 198. Echinodorus uruguayensis Arech.
 •  Żabienica urugwajska
 • 199. Egeria densa Planch.
 •  Moczarka argentyńska
 • 200. Egeria najas Planch.
 •  Moczarka wąskolistna
 • 201. Eichhornia azurea (Sw.) Kunth
 •  Hiacynt lazurowy
 • 202. Eichhornia crassipes (Mart.) Solms
 •  Hiacynt wodny
 • 203. Eichhornia diversifolia (Vahl) Urb.
 •  Hiacynt różnolistny
 • 204. Eichhornia natans (Beauv.) Solms
 •  Hiacynt pływający
 • 205. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult.
 •  Sitowie igłowate
 • 206. Eleocharis minima Kunth
 •  Sitowie mniejsze
 • 207. Eleocharis parvula (Roem. et Schult.) Link
 •  Sitowie drobne
 • 208. Eleocharis vivipara Link
 •  Sitowie żyworodne
 • 209. Elodea callitrichoides (L.C.Rich.) Casp.
 •  Moczarka rzęślowata
 • 210. Elodea canadensis (Rich.) Rich.
 •  Moczarka kanadyjska
 • 211. Elodea ernestiae St. John
 •  Moczarka Ernesta
 • 212. Elodea granatensis Humb. ex Bonpl.
 •  Moczarka południowoamerykańska
 • 213. Elodea nuttallii (Planch.) St. John
 •  Moczarka delikatna
 • 214. Eusteralis stellata (Lour.) Panigr.
 •  Gwiezdnik okółkowy
 • 215. Fontanalis antipyretica L.
 •  Zdrojek zwyczajny
 • 216. Glossostigma elationoides Benth.
 •  Języcznik australijski
 • 217. Gymnocoronis spilanthoides DC.
 •  Gymnokoronis dębolistny
 • 218. Hemianthus micranthemoides Nutt.
 •  Hemiantus zwyczajny
 • 219. Heteranthera dubia (Jacq.) Mac Mill.
 •  Heterantera trawiasta
 • 220. Heteranthera reniformis Ruiz et Pav.
 •  Heterantera nerkokształtna
 • 221. Heteranthera zosterifolia Mart.
 •  Heterantera paskowana
 • 222. Hottonia inflata Ell.
 •  Hottonia nastroszona
 • 223. Hottonia palustris Ell.
 •  Hottonia bagienna
 • 224. Houttuynia cordata Thunb.
 •  Hutunia sercowata
 • 225. Hydrocleis martii
 •  Hydrokleis szklarniowy
 • 226. Hydrocleis nymphoides (Willd.) Buch.
 •  Hydrokleis grzybieniowaty
 • 227. Hydrocotyle leucocephala Cham. et Schlecht.
 •  Hydrokotyle nerkolistne
 • 228. Hydrocotyle verticillata (A.Rich.) Fern.
 •  Hydrokotyle okółkowe
 • 229. Hydrocotyle vulgaris L.
 •  Wąkrotka pospolita
 • 230. Hydrotrix gardneri Hook. f.
 •  Hydrotris brazylijski
 • 231. Hydrotriche hottoniiflora Zucc.
 •  Hydrotriche madagaskarskie
 • 232. Hygrophila angustifolia R.Br.
 •  Hygrofila wąskolistna
 • 233. Hygrophila balsamica
 •  Hygrofila balsamiczna
 • 234. Hygrophila corymbosa (Bl.) Lindau
 •  Hygrofila błotna
 • 235. Hygrophila corymbosa typ crispa
 •  Hygrofila błotna fałdolistna
 • 236. Hygrophila corymbosa typ glabra
 •  Hygrofila błotna gładka
 • 237. Hygrophila corymbosa typ gracilis
 •  Hygrofila błotna wysmukła
 • 238. Hygrophila corymbosa typ strigosa
 •  Hygrofila błotna długolistna
 • 239.Hygrophila difformis (L. f.) Blume
 • Hygrofila zmienna, Synema
 • 240. Hygrophila guyanensis Nees.
 •  Hygrofila gujańska
 • 241. Hygrophila lacustris (Schl. et Cham.) Nees
 •  Hygrofila jeziorna
 • 242. Hygrophila lancea (Thunb) Miq.
 •  Hygrofila lancetowata
 • 243. Hygrophila polysperma T.Anders.
 •  Hygrofila wielonasienna
 • 244. Ilysanthes parviflora Benth.
 •  Ilisantes drobnokwiatowy
 • 245. Isoetes flaccida Schuttlewort
 •  Poryblin giętkawy
 • 246. Isoetes lacustris L.
 •  Poryblin jeziorny
 • 247. Isoetes malinverniana Ces. et De Not.
 •  Poryblin skręcony
 • 248. Isoetes setacea Lam.
 •  Poryblin szczeciniasty
 • 249. Lagarosiphon cordofanus Casp.
 •  Lagarosyfon delikatny
 • 250. Lagarosiphon madagascariensis Casp.
 •  Lagarosyfon madagaskarski
 • 251. Lagarosiphon maior (Ridley) Moss
 •  Lagarosyfon wielki
 • 252. Lagarosiphon muscoides Harvey
 •  Lagarosyfon drobny
 • 253. Lagenandra koenigii (Schott) Thw.
 •  Lagenandra Koengii
 • 254. Lagenandra lancifolia (Schott) Thw.
 •  Lagenandra lancetowata
 • 255. Lagenandra meeboldi (Engl.) Fisch.
 •  Lagenandra Meebolda
 • 256. Lagenandra ovata (L>) Thw.
 •  Lagenandra owalna
 • 257. Lagenandra thwaitesii Engl.
 •  Lagenandra Thwaitesa
 • 258. Lilaeopsis attenuata (Hook. et Arnott) Fernald
 •  Lileopsis zawleczony
 • 259. Lilaeopsis brasiliensis ( Glazion) Affolter
 •  Lileopsis brazylijski
 • 260. Lilaeopsis novae-zelandie (novozelandica) (Gandover) A.W.Hill
 •  Lileopsis nowozelandzki
 • 261. Lilaeopsis polyantha (Gandover) H.J. Eichler
 •  Lileopsis australijski
 • 262. Limnobium laewigatum (Humb. et Bonpl.) Heine
 •  Limnobium południowoamerykańskie
 • 263. Limnobium spongia (Bosc.) Steud.
 •  Limnobium gąbczaste
 • 264. Limnophila aquatica (Roxb.) Alst.
 •  Limnofila wodna
 • 265. Limnophila aromatica (Lmk.) Merr.
 •  Limnofila pachnąca
 • 266. Limnophila glabra (Benjamin) Kerr
 •  Limnofila gładka
 • 267. Limnophila heterophylla (Roxb.) Benth.
 •  Limnofila różnolistna
 • 268. Limnophila indica (L.) Druce
 •  Limnofila indyjska
 • 269. Limnophila sessiliflora (Vahl.) Bl.
 •  Limnofila bezszypułkowa
 • 270. Lobelia cardinalis L.
 •  Lobelia szkarłatna
 • 271. Ludwigia alternifolia L.
 •  Ludwigia skrętolistna
 • 272. Ludwigia arcuata Walt.
 •  Ludwigia drobna
 • 273. Ludwigia brevipes (Long) Eames
 •  Ludwigia bezogonkowa
 • 274. Ludwigia glandulosa Walter
 •  Ludwigia żołędna
 • 275. Ludwigia inclinata (L.f.) Raven
 •  Ludwigia nachylona
 • 276. Ludwigia natans Ell.
 •  Ludwigia pływająca
 • 277. Ludwigia palustris (L.) Ell.
 •  Ludwigia błotna
 • 278. Ludwigia repens Forster
 •  Ludwigia płożąca forma czerwona
 •  Ludwigia płożąca forma zielona
 • 279. Ludwigia repens x arcuata
 •  Ludwigia wąskolistna
 • 280. Lysimachia nummularia L.
 •  Tojeć rozesłana
 • 281. Marsilea crenata Presl.
 •  Marsylia zmiennolistna
 • 282. Marsilea drummondii A.Br.
 •  Marsylia Drummonda
 • 283. Marsilea exarata Braun
 •  Marsylia drobna
 • 284. Marsilea hirsuta R.Br.
 •  Marsylia kolczasta
 • 285. Mayaca fluviatilis Aubl. (syn. M. vandellii)
 •  Majaka rzeczna
 • 286. Mayaca selloviana Schkuhr
 •  Majaka różowa
 • 287. Micranthemum umbrosum (Walt.) Blake
 •  Mikrantemum okrągłolistne
 • 288. Microsorium pteropus (Bl.) Ching
 •  Mikrozorium oskrzydlone
 • 289. Myriophyllum alterniflorum DC.
 •  Wywłócznik skrętoległy
 • 290. Myriophyllum aquaticum Verdcourt
 •  Wywłócznik brazylijski
 • 291. Myriophyllum elatinoides Gaud.
 •  Wywłócznik jodłowaty
 • 292. Myriophyllum hippuroides Nutt. ex Torr. et Gray
 •  Wywłócznik czerwony
 • 293. Myriophyllum matogrossense Hoehne
 •  Wywłócznik rdzawy
 • 294. Myriophyllum propinquum A. Cunningham
 •  Wywłócznik nowozelandzki
 • 295. Myriophyllum scabratum Michaux ( M.pinnatum (Walt.) B.S.P.)
 •  Wywłócznik pierzasty
 • 296. Myriophyllum spicatum L.
 •  Wywłócznik kłosowy
 • 297. Myriophyllum ussuriense
 •  Wywłócznik ussuryjski
 • 298. Myriophyllum verticillatum L.
 •  Wywłócznik okółkowy
 • 299. Najas guadelupensis (Spreng.) Magn.
 • Najas mały
 • 300. Najas indica (Willd.) Cham.
 • Najas indyjski
 • 301. Nesaea crassicaulis  (Guill. et Perrott.) Koehne- nesaea
 •  Nesea grubołodygowa
 • 302. Nesaea pedicellata Hiern
 •  Nesea szypułkowa
 • 303. Nesaea sp.
 •  Nesea czerwonolistna
 • 304. Nuphar advena Ait.
 •  Grążel amerykański
 • 305. Nuphar japonica DC.
 •  Grążel japoński
 • 306. Nuphar lutea (L.) Smith
 •  Grążel żółty
 • 307. Nuphar pumila (Timm) DC.
 •  Grążel mały
 • 308. Nuphar sagittifolia Pursh
 •  Grążel strzałkowaty
 • 309. Nymphaea x daubeniana Hort. ex O.Thom.
 •  Grzybień żyworodny
 • 310. Nymphaea lotus L.
 •  Grzybień egipski
 • 311. Nymphaea micrantha Guill. et Perr.
 •  Grzybień drobnokwiatowy
 • 312. Nymphaea stellata Willdenow
 •  Grzybień gwiaździsty
 • 313. Nymphaea zenkeri Gilg.
 •  Grzybień tygrysi czerwony
 •  Grzybień tygrysi zielony
 • 314. Nymphoides aquatica (Walt.) O.Kuntze
 •  Grzybieńczyk bananowy
 • 315. Nymphoides humboldtiana (H.B.K.) O. Kuntze
 •  Grzybieńczyk Humboldta
 • 316. Nymphoides indica (L.) O. Kuntze
 •  Grzybieńczyk indyjski
 • 317. Nymphoides peltata (Gmel.) O. Kuntze
 •  Grzybieńczyk wodny
 • 318. Orontium aquaticum L.
 •  Orontium bagienne
 • 319. Ottelia alismoides (L.) Pers.
 •  Otelia żabieńcowata
 • 319. Ottelia ulvifolia (Planchon) Walpers
 •  Otelia czerwona
 • 321. Phyllanthus fluitans Mull.Arg.
 •  Filantus pływający
 • 322. Pillularia americana A.Braun
 •  Gałuszka amerykańska
 • 323. Pistia stratiotes L.
 •  Piscja osokowata
 • 324. Potamogeton gayii A.Benn.
 •  Rdestnica Gaya
 • 325. Potamogeton mlaianus Miquel
 •  Rdestnica malajska
 • 326. Potamogeton marcarensis Chamm. et Schlecht.
 •  Rdestnica madagaskarska
 • 327. Potamogeton octandurs Poir
 •  Rdestnica ośmiopręcikowa
 • 328. Proserpinaca pectinata Lam.
 •  Pełzacz grzebieniowaty
 • 329. Proserpinaca palustris L.
 •  Pełzacz bagienny
 • 330. Ranalisma humile (Kunth) Hutch.
 •  Ranalisma niska
 • 331. Riccia fluitans L.
 •  Wgłębka pływająca
 • 332. Ricciocarpus natans (L.) Corda
 •  Wgłębkowiec powierzchniowy
 • 333. Rorippa aquatica (Eat.) Palm. et Steyerm.
 •  Rukiew wodna
 • 334. Rotala indica (Willd.) Koechne
 •  Rotala indyjska
 • 335. Rotala macrandraKoechne
 •  Rotala makrandra
 • 336. Rotala rotundifolia (Roxb.) Koechne
 •  Rotala okrągłolistna
 • 337. Rotala wallichii ( Hook. f.) Koechne
 •  Rotala okółkowa
 • 338. Sagittaria graminea Michaux var. graminea
 •  Strzałka trawiasta
 • 339. Sagittaria graminea var. platyphylla Engelm.
 •  Strzałka trawiasta zaostrzona
 • 340. Sagittaria graminea var. teres S.Wats.
 •  Strzałka trawiasta mała
 • 341. Sagittaria graminea var. weatherbiana (Fern.) Bogin
 •  Strzałka trawiasta zaokrąglona
 • 342. Sagittaria subulata (Watson) J.G.Smith var. gracillima
 •  Strzałka delikatna
 • 343. Sagittaria subulata (Glueck) Bogin var. kurziana
 •  Strzałka szeroka
 • 344. Sagittaria subulata (Nuttall) Buchenau var. pusilla
 •  Strzałka drobna
 • 345. Sagittaria subulata (L.) Buch. var. subulata
 •  Strzałka skrzydlasta
 • 346. Salvinia auriculata Aubl.
 •  Salwinia uszkowata
 • 347. Salvinia cuculata Roxb. ex Bory
 •  Salwinia kukułkowata
 • 348. Salvinia minima Baker
 •  Salwinia mała
 • 349. Salvinia natans (L.) All.
 •  Salwinia pływająca
 • 350. Salvinia oblongifolia Mart.
 •  Salwinia podłużna
 • 351. Salvinia rotundifolia Willd.
 •  Salwinia okrągłolistna
 • 352. Salvinia sprucei Kuhn
 •  Salwinia Sprucea
 • 353. Samolus parviflorus Raf.
 •  Samolus drobnokwiatowy
 • 354. Samolus volerandii L.
 •  Samolus solankowy
 • 355. Saururus cernuus L.
 •  Jaszczurzec pochylony
 • 356. Shinnersia rivularis (Gray) King et Robinson
 •  Szinersia potokowa
 • 357. Spatiphyllom vallisii Regel
 •  Skrzydłolist Wallisa
 • 358. Spiranthes cernua (L.) Rich.
 •  Spirantes
 •  Storczyk spiralny
 • 359. Trapa natans L.
 •  Kotewka
 •  Orzech wodny
 • 360. Ultricularia gibba (L.) Brown
 •  Pływacz karłowaty
 • 361. Ultricularia inflexa Forskal
 •  Pływacz wiciowaty
 • 362. Vallisneria americana Michx.
 •  Nurzaniec amerykański
 • 363. Vallisneria asiatica Miki
 •  Nurzaniec azjatycki
 • 364. Vallisneria asiatica var. bivaensis Miki
 •  Nurzaniec skrętolistny
 • 365. Vallisneria gigantea Graebn.
 •  Nurzaniec olbrzymi
 • 366. Vallisneria gracilis F.M.Balley
 •  Nurzaniec wysmukły
 • 367. Vallisneria neotropicalis Marie-Victorin
 •  Nurzaniec czerwonawy
 • 368. Vallisneria gigantea x neotropicalis Hort
 •  Nurzaniec olbrzymi x czerwonawy
 • 369. Vallisneria spiralis L.
 •  Nurzaniec spiralny
 • 370. Vesicularia dubyana (Muell.) Broth.
 •  Mech jawajski
 • 371. Villarsia sp.
 •  Wilarsia
 • 372. Wolfia arrhiza (L.) Wimm.
 •  Wolfia bezkorzeniowa
 

Komentarze na forum

REKLAMA
Lampa Chihiros do akwarium

Przeczytaj także
Tutorial zakładania akwarium 180x60x60cm w galerii ADA
Tutorial zakładania akwarium 180x60x60cm w galerii ADA
Zapraszamy do obejrzenia procesu przygotowania aranżacji wraz z efektem finalnym w akwarium o wymiarach 180x60x60cm na podłożu ADA Amazonia...
Rodzaj Aponogeton - przegląd najpopularniejszych aponogetonów
Rodzaj Aponogeton - przegląd najpopularniejszych aponogetonów
Przegląd najpopularniejszych gatunków roślin z rodzaju Aponogeton przeznaczonych na tylny plan akwarium. Kilka z nich wyróżnia się ciekawymi...
Jaka pinceta jest najlepsza do sadzenia roślin w akwarium?
Jaka pinceta jest najlepsza do sadzenia roślin w akwarium?
Jak dobrać pincetę do akwarium? Czy długość i rodzaj ma znaczenie przy sadzenia różnych gatunków roślin akwariowych? Spróbujmy...
Tutorial ADA 120cm (300l)
Tutorial ADA 120cm (300l)
Zapraszamy do obejrzenia wideoprezentacji zakładania akwarium roślinnego o wymiarach 120x50x50cm i pojemności 300l. W zbiorniku użyto sporej...
Akwarium 60cm z układem wyspowym
Akwarium 60cm z układem wyspowym
Filmowa prezentacja zakładania akwarium roślinnego o długości 60cm na bazie podłoża aktywnego i piasku dekoracyjnego. Zbiornik oświetlany...
Tutorial ADA 90cm
Tutorial ADA 90cm
Zapraszamy do obejrzenia tutoriala video prezentującego zakładanie akwarium z aranżacją imitującą stary las w zbiorniku o klasycznej długo...
Klasyczna 60tka w wykonaniu ADA
Klasyczna 60tka w wykonaniu ADA
Zapraszamy do obejrzenia tutoriala ze stajni ADA, prezentującego proces zakładania klasycznej 60-tki, czyli akwarium o wymiarach 60x30x36cm...
272l - Jan Marsal (Tropica)
272l - Jan Marsal (Tropica)
Zapraszamy do obejrzenia akwarium o pojemności 272l z aranżacją autorstwa Jana Marsala wykonaną dla firmy Tropica Aquarium Plants......
64l - DouMing Mok (Tropica)
64l - DouMing Mok (Tropica)
Zapraszamy do obejrzenia akwarium o pojemności 64l z aranżacją autorstwa DouMing Mok wykonaną dla firmy Tropica Aquarium Plants......
[ADAview] Balmy Spring Breeze - 120x50x50cm
[ADAview] Balmy Spring Breeze - 120x50x50cm
Zapraszamy do obejrzenia tutoriala z zakładania akwarium 120x50x50cm w galerii ADA. W kompozycji wykorzystano masywne korzenie oraz skały Dragon...
180l - Marc Svensson (Tropica)
180l - Marc Svensson (Tropica)
Zapraszamy do obejrzenia akwarium o pojemności 180l z aranżacją autorstwa Marca Svenssona wykonaną dla firmy Tropica Aquarium Plants......
128l - AquaMolitor
128l - AquaMolitor
Zapraszamy do obejrzenia akwarium forumowicza AquaMolitor. Zbiornik o wymiarach 80x40x40cm prowadzony jest na nawozie Tropica Premium Fertiliser...

Powiązanerośliny akwariowe
Echinodorus latifoliusEchinodorus latifolius
Echinodorus latifolius to bardzo ładna żabienica na środkowy plan akwarium. Jej wygląd jest dość nietypowy, w swej formie podwodnej...
Cryptocoryne undulatus RedCryptocoryne undulatus Red
Czerwona odmiana Cryptocoryne undulatus rosnąca w naturze w dorzeczach Sri Lanki. Jest prosta w uprawie i bardzo tolerancyjna na różne...
Echinodorus aquarticaEchinodorus aquartica
Cechą charakterystyczną odmiany Echinodorus ‘Aquartica’ są okrągłe, jasnozielone liście. Barwa zachowywana jest bez potrzeby...
Aponogeton madagascariensisAponogeton madagascariensis
Aponogeton madagascariensis pochodzi z Madagaskaru (Afryka). To popularna ciekawostka botaniczna prezentowana w ogrodach botanicznych na całym Ś...
Echinodorus WitinEchinodorus Witin
Nowa odmiana hodowlana stworzona przez Grigorija Glusenko z Taszkentu (Uzbekistan). Liście są jasno zielone, długie, eliptyczne wyniesione na d...
Echinodorus purpleEchinodorus purple
Odmiana powstała w efekcie krzyżowania gatunków. Hodowla Julius Hoechstetter (Trostberg). Inaczej zwana Dschungelstar’Nr 16. Sprzedawana tak...
Zobacz inspiracje
272l - Jan Marsal (Tropica)272l - Jan Marsal (Tropica)
Zapraszamy do obejrzenia akwarium o pojemności 272l z aranżacją autorstwa Jana Marsala wykonaną dla firmy Tropica Aquarium Plants......
64l - DouMing Mok (Tropica)64l - DouMing Mok (Tropica)
Zapraszamy do obejrzenia akwarium o pojemności 64l z aranżacją autorstwa DouMing Mok wykonaną dla firmy Tropica Aquarium Plants......
180l - Marc Svensson (Tropica)180l - Marc Svensson (Tropica)
Zapraszamy do obejrzenia akwarium o pojemności 180l z aranżacją autorstwa Marca Svenssona wykonaną dla firmy Tropica Aquarium Plants......
128l - AquaMolitor128l - AquaMolitor
Zapraszamy do obejrzenia akwarium forumowicza AquaMolitor. Zbiornik o wymiarach 80x40x40cm prowadzony jest na nawozie Tropica Premium Fertiliser...
057l - James Starr-Marshall (Tropica)057l - James Starr-Marshall (Tropica)
Zapraszamy do obejrzenia akwarium o pojemności 57l z aranżacją autorstwa Jamesa Starr-Marshalla wykonaną dla firmy Tropica Aquarium Plants...
250l - George Farmer i Jurijs Jutjajevs (Tropica)250l - George Farmer i Jurijs Jutjajevs (Tropica)
Zapraszamy do obejrzenia akwarium o pojemności 250l z aranżacją autorstwa Georga Farmera i Jurijsa Jutjajevsa wykonaną dla firmy Tropica...
Forum dyskusyjne

Baza wiedzy akwarystycznej


 
 Działamy od 2001 roku i wspólnie z ponad
30 tysiącami akwarystów z całej Polski zdobywamy wiedzę i dzielimy się doświadczeniem oraz informujemy o nowościach z branży akwarystycznej.

 
Zapraszamy na Forum Dyskusyjne

Sklep akwarystyczny

Bogata oferta ponad 300 gatunków i odmian roślin.
Ponad 15 000 produktów dostępnych wysyłkowo lub do odbioru osobistego w Krakowie.
Punkt odbiorów: Kraków ul. Młyńska Boczna 5

Czytaj więcej o odbiorze osobistym

 
Copyright © 2001-2024 roslinyakwariowe.pl ®
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów strony zabronione.
           


 
Facebook Login