Lista artykułów
Uwaga: jeśli jest to Twój pierwszy artykuł dotyczący systematyki rodzaju Echinodorus - zacznik od przeczytania wstępu, który wyjasnia podstawowe aspekty botaniczne. Żabienice - wstęp

Wiele gatunków opisanych przez Rataja, a nadal funkcjonujących w akwarystyce, zmieniło pozycję systematyczną w wyniku rewizji Haynesa i Holm-Nielsena oraz Lehtonena.

Tych trzech badaczy cechują dwa różne podejścia. Rataj jest typowym spliterem (ang. splitter – taksonom podkreślający istnienie różnic i preferujący wobec tego rozdrabnianie taksonów na mniejsze taksony tej samej, rzadziej niższej rangi).

Jego oponenci tj. Haynes i Holm-Nielsen oraz Lehtonen to typowi lumperzy (ang. lumper – taksonom kładący nacisk na istnienie podobieństw, co skutkuje łączeniem taksonów w większe taksony tej samej lub wyższej rangi). Z powodu braku jakiegokolwiek obiektywnego kryterium często sprawy te pozostają nierozwiązane. Dotyczy to także większości "starych" gatunków opisywanych przez Rataja w sekcji Intermedii, które obecnie włączono do  żabienicy Grisebacha.

Zmianom tym należy poświęcić nieco uwagi, albowiem rośliny są oferowane przez ogrodników i firmy handlowe nadal pod starymi nazwami.

Przypomnijmy zatem systematykę Rataja dotyczącą tej sekcji. Należą do niej rośliny z gatunków mających (wg klucza a 1975 r.) kwiaty z 9-12 pręcikami, podwodne liście  kształtu lancetowatego do jajowatego, często podobne do liści nadwodnych, nasiona z krótkim dziobkiem (do 1/4 długości całego orzeszka), z 2-5 lub liczniejszymi gruczołami oraz 1-3 żeberkami bocznymi. Aktualnie w tej sekcji Rataj umieścił także nowo opisane gatunki (akceptowane przez pozostałych botaników), których liście nadwodne i podwodne zdecydowanie odróżniają się (E. decumbens, E. heikobleheri). W obrębie sekcji poszczególne gatunki wyróżniane są w oparciu o cechy, które ukazuje poniższy, nieprecyzyjny (patrz uwagi)  fragment zmodyfikowanego przez niego w 2004 r. starego klucza do oznaczania gatunków żabienic. 

 

1. (8)    Blaszki liściowe bez przeźroczystych znaczków …………………………………..……………………  2

2. (7)    Blaszki liściowe tylko 1,5-2 cm szerokie  ………………………………………...……………..………  3

3. (6)    Rośliny mające 5-10 liści. .Gruczoły na orzeszkach owalne, spłaszczone, nie wystające wyraźnie ponad
             powierzchnię orzeszków …………….…….……………………………………...………..……………  4

4. (5)    Brzegi blaszek liściowych kędzierzawe  ....................................................   E. intermedius (Mart.) Griseb.

5. (4)    Brzegi blaszek liściowych płaskie …………………………………..………   E. decumbens Kasselmann

             [ale (?); liście roślin tego gatunku ozdobione są wyraźnymi prześwitującymi znaczkami w formie linii – R. Kamiński]

6. (3)    Rośliny obficie ulistnione (do 100 liści w warunkach naturalnych). Miodowej barwy gruczoły na
             orzeszkach duże (w sensie wysokie), wystają wyraźnie ponad żeberka pokrywające orzeszki
             ……………………………………………………………………………………  E. heikobleheri Rataj

7. (2)    Blaszki liściowe 3-5 (10) cm szerokie  ……………..………………….…  E. martii Micheli (syn. E. major)
8. (1)    Blaszki liściowe z przeźroczystymi znaczkami  ……………………….………………………………..  9

9. (10)  Żeberka orzeszków mocno skrzydełkowate (tj. odstają od powierzchni) ………..    E. grisebachii Small

10. (9)  Żeberka orzeszków nie skrzydełkowate (niekiedy lekko odstające, lub jako wyraźne zgrubienia na powierzchni)   ...  11

11.(14) Podwodne liście różnią się kształtem się od nadwodnych   ………   …………………………………..…………  12

12.(13) Nadwodne liście sercowate (??? – na ilustracjach podstawa bl. l. owalna a nie sercowata), najszersze w odległości 1/3
             długości od podstawy bl. liściowej, podobne do liści E. bleherae; podwodne bl. liściowe najszersze
             jak u liści nadwodnych lub w połowie liścia  ………………………… ....……..……  E. amphibius Rataj

13.(12) Nadwodne liście z kędzierzawymi brzegami, blaszki liście podwodnych odgięte do tyłu (cecha nieprecyzyjna
                - na rysunkach w kluczu, oraz obserwowane w uprawie bl. liściowe pozostałych gatunków z tej grupy często także są odgięte do
                 tyłu,  a u roślin nadwodnych importowanych do ogrodu, ani u roślin podwodnych nie obserwowałem liści o kędzierzawych
                 brzegach)
  ……………………………………………………………………………….    E. gracilis Rataj

14.(11) Nadwodne i podwodne liście prawie tego samego kształtu i wielkości  ……………………………….  15

15.(16) Unerwienie (liści podwodnych – RK)  barwy kasztanowatej (cecha zmienna, zależna od warunków uprawy występująca
                 niekiedy u młodych liści E. grisebachii, gracilis i amazonicus)
, kwiaty 0,7-0,8 cm średnicy  ..  E. parviflorus* Rataj

16.(17) Nerwy blaszek liściowych zielone, kwiaty o średnicy 1,3-1,6 cm …………………………………….   17

17.(18) Blaszki liściowe odgięte w tył na kształt sierpa, 2-3 cm szerokie   …………………  E. amazonicus Rataj

18. (17) Blaszki liściowe proste, 5-7 cm szerokie   ……………………………………..…….   E. bleherae* Rataj

Gatunki podkreślone – od kilkudziesięciu lat obecne w kolekcji wrocławskiego ogrodu botanicznego, oznaczone * - gatunki których stanowiska naturalne są nieznane, wyszczególnione drukiem pogrubionym - do których nazw istnieje consensus wszystkich botaników badających ten rodzaj.


Wiele przez Rataja wyszczególnianych gatunków z tej sekcji zostało pięknie opisanych w „Naszym Akwarium” przez śp. Prof. Kornobisa (2001a,b) i te opisy są nadal aktualne; tu przedstawię garść dodatkowych informacji wyjaśniających poczynione zmiany w ich systematyce.

Nieomal przez 40 lat opiekowałem się kolekcją roślin wodnych i błotnych we wrocławskim ogrodzie botanicznym w której jest utrzymywanych od 15-30 lat 8 taksonów (podkreślone w powyższym kluczu –) opisywanych roślin i stwierdzam, iż wielu przypadkach zawarte w kluczu Rataja różnice pomiędzy poszczególnymi gatunkami są niewielkie i zmienne.

Mogą one mieścić się w granicach naturalnego rozrzutu cech determinowanych przez czynniki chemiczne, biotyczne i klimatyczne siedlisk (patrz ekotyp i dywergencja) i niekiedy są widoczne u roślin pochodzących ze zróżnicowanych naturalnych stanowisk. Umieszczenie ich z powrotem w jednakowych warunkach spowoduje reakcję odwrotną; różnicujące cechy (o ile nie są utrwalone genetycznie) zaczną zanikać.
Doskonałym przykładem tego jest E. grisebachii Small (liczba chromosomów: 2n=22) oraz opisane przez Rataja jako nowe gatunki E. amazonicus (2n=22), E. gracilis i E. parviflorus (2n=22). Rośliny importowane z południowoamerykańskich i azjatyckich firm ogrodniczych w bardzo małym stopniu (lub wcale) różnią się od siebie z wyjątkiem triploidalnego E. bleherae (2n=33), który ma relatywnie szersze blaszki liściowe (fot. 1). 

Bardzo wyraźnie widać to w warunkach krótkiego dnia (Mühlberg 1986, Kornobis 2001a). Po kilku latach uprawy w tych samych warunkach, szczególnie szklarniowej, większość roślin jest identyczna, a po 20 latach nawet dotychczasowy E. bleherae staje się typowym E. grisebachii  (fot. 2, fot 13). W przypadku E. amphibius skąpe doświadczenia z uprawy nie pozwalają zająć mi jednoznacznego stanowiska.  

Należy jednak zauważyć, iż niektóre upodobnione do siebie w długotrwałej uprawie gatunki niekiedy lekko różnicują się po posadzeniu w nowym miejscu. W największym stopniu dotyczy to E. bleherae, szczególnie w uprawie akwariowej. W ostatniej  książce o żabienicach pani Kasselmann (2001) także to dostrzegła, pisząc, iż różnice są na tyle wyraźne, że w oparciu o niektóre cechy można zidentyfikować poszczególne rośliny. Z tego powodu proponowała ona pozostawienie utrwalonego w świadomości akwarystów podziału na E. grisebachii (syn. E gracilis, E. amphibius), dokładając tu nowy podgatunek E. grisebachii var. minor, E. amazonicus, E. bleheri i E. parviflorus

Korzystając z klucza Rataja, nie jestem w stanie ze 100 % pewnością określić nazwy gatunkowej uprawianych roślin. Tym bardziej iż wiele cech jest wspólnych. Nie potrafię odróżnić orzeszków oskrzydlonych tj. z żeberkami bocznymi w kształcie skrzydełek od orzeszków bez skrzydełek, lecz z wyraźnymi żeberkami (fot 3a, fot 3b)  ; błoniastych liści E. amphibius od skórzastych E. gracilis (dla mnie są one identyczne: błoniaste i wszystkie mają przeźroczyste znaczki – fot. 4). Jeśli miałbym jakieś liście nazwać skórzastymi, to tylko sztywne liście żabienicy łamliwej (E. parviflorus 'Tropica' – fot. 5). Kwiatostany, liczba pręcików i słupków w kwiecie czy średnica kwiatów u pozostałych gatunków są podobne (fot. 6), a podwodne zielone liście E. parviflorus [najmniejszego ze wszystkich, określanego przez De Wita (1982) jako E. amazonicus var. parviflorus] mają jedynie większą tendencję od liści E. amazonicus do wybarwiania się czerwienią na nerwach w wieku młodocianym. 

Prawdopodobnie podobne zastrzeżenia pozwoliły Haynesowi i Holm-Nielsenowi na przyłączenie, E. amphibius, E. amazonicus, E parviflorus, E gracilis, E. bleheri  do szeroko rozprzestrzenionego, polimorficznego, czyli zmiennego gatunku, jakim jest E. grisebachii. Lehtonen włączył tu także E. grisebachii var. minor i pozostawił w mocy nazwę E. major (Micheli) Rataj (w odróżnieniu od  Haynesa i Holm-Nielsena którzy przywrócili oni starą nazwę E. martii Mich. dla E. major a E. intermedius został włączony do E. subalatus (Mart.) Griseb. 

Podsumowanie

Nazewnictwo

Moja opinia w tym względzie jest zbieżna z opinią w/w botaników. Jednakże na podstawie obserwacji z uprawy roślin sądzę, iż – szczególnie mając na względzie zróżnicowany wzrost i wygląd roślin uprawianych w akwariach – można dla celów akwarystycznych wyodrębniać trzy formy opisane poniżej (pamiętając, iż tworzą one jeden polimorficzny gatunek). 

Ba, zachęcam kolegów akwarystów by sprawdzili czy oferowane na rynku formy żabienicy Grisebacha zachowały jeszcze swoje charakterystyczne cechy nabyte w środowisku naturalnym.

Szansa na to jest dość duża albowiem podmioty rozmnażające rośliny w laboratoriach  metodą 'in vitro', przeciwdziałając wyradzaniu się roślin od czasu do czasu odświeżają utrzymywane kultury. Szanujące się firmy starają się zachować te różnicujące cechy pobierając tkanki z roślin pochodzących ze środowiska naturalnego, z kolekcji utrzymywanych w rejonach występowania roślin lub z roślin uprawianych w warunkach zbliżonych do ich naturalnych siedlisk.

Zobacz rośliny w sklepie

Opisy charakterystycznych form i ich uprawa

1. Żabienica (amazonka) Grisebacha, żabienica amazońska

Nazewnictwo:

Echinodorus grisebachii Small: syn. E. gracilis Rataj, E. amazonicus Rataj, E.brevipedicellatus Rataj non (O.Kuntze) Buch., E. amphibius Rataj. 
 
Odnośnie nazw polskich: amazonką akwaryści określają E. amazonicus i pozostałe żabienice podobne do niej. Zachowując szacunek dla krótkiej tradycji, możemy używać tej nazwy jako synonimowej nazwy polskiej. Dodając drugi człon wskażemy formę.

Stanowiska naturalne:

Typowe rośliny (E. gracilis) opisane raz pierwszy pochodziły z Kuby oraz, podobnie jak E. amazonicus i E. amphibius, zasiedlają dorzecze Amazonki. 
 
Według Kasselmann (2001) jej stanowiska naturalne charakteryzują się płynącą, na ogół klarowną, ubogą w makroelementy, bardzo miękką wodą (przewodność do 25 µS/cm, twardość ogólna do 1 st.niem.) o odczynie zbliżonym do obojętnego (pH 6-6,5). Temperatura wody lipcu-sierpniu (Amazonia, Ekwador) w granicach 20-23 st.C. Głębokość wody w tym okresie w siedliskach roślin do 1m.

Morfologia:

Liście nadwodne żabienicy Grisebacha o długości 10-20 cm (przy długim dniu do 30 cm) mają blaszki liściowe 5-15 cm  długie i 1,5-4 cm szerokie. Proporcje długości ogonka liściowego do blaszki liściowej zależą od pory roku (dotyczy to wszystkich opisywanych form); w okresie dnia krótkiego ogonki liściowe są równe lub dłuższe jak szerokolancetowatoeliptyczne (stosunek długości do szerokości powyżej 1:3 tj. większy od 0,33) blaszki liściowe (fot. 7). 

Przy dniu długim proporcje są odwrotne (fot. 2, fot. 8)  a blaszki liściowe przybierają kształt od lancetowatego (ok. 1:3-4) do wąskolancetowatego [1:5-6(10)]. Podstawa blaszki liściowej owalna do klinowatej, wierzchołek ostry. Charakterystyczną cechą jest obecność tzw. pellucid lines (ang) tj. prześwitujących znaczków w postaci kresek (fot. 4) umiejscowionych w przestrzeniach między nerwami (wiązkami przewodzącymi).
 
Liczne, podwodne liście dorastają do 60 cm. Ogonki liściowe krótsze (do 20 cm) od długich, wąskolancetowatych blaszek [o szerokości 1-3 (4)] cm, których stosunek długości do szerokości w warunkach dnia długiego na ogół wynosi 1-8:10 lub jest większy od 1:10. Blaszki liściowe mogą być proste o płaskiej powierzchni (czasem o lekko pofałdowanych brzegach – fot. 9)  lub w dobrze oświetlonych akwariach, sierpowato odgięte w tył (fot 10, fot. 11

Niekiedy młode podwodne liście mają unerwienie delikatnie brunatne, podobnie jak to ma miejsce u żabienicy drobnokwiatowej (E. parviflorus); liście są żywo jasno zielone, starsze obumierające liście należy usuwać.

Warunki uprawy:

Rośliny polecane do średnich i dużych akwariów (sadzić na drugim planie). Lubią podłoże mineralne (bez dodatków organicznych w postaci humusu i torfu), lepiej rosną w akwariach "młodych" jak w starych. Być ten fakt przyczynił się do powstania rozpowszechnionego wśród akwarystów przekonania o występowania konfliktu pomiędzy żabienicami a zwartkami, które preferują akwaria "starsze".

Woda nie stanowi czynnika ograniczającego wzrost: preferują odczyn obojętny, chociaż jego lekki spadek poniżej pH 6,2 jak i wzrost do pH 8 nie wpływa w znaczący sposób na wzrost roślin, rosną dobrze w wodzie miękkiej jak i twardej (1-20 oniem, 20-800 µS). Tolerują szeroki zakres temperatury ( 18-30 oC). Mimo iż preferują dobre oświetlenie, to rzadziej jak u innych żabienic rosnących w twardej wodzie na ich liściach pojawia się osad węglanu wapnia.
 

2. Żabienica Amandy Bleher, żabienica Blehera

Nazewnictwo:

Echinodorus grisebachii Small – syn. E. bleherae Rataj, E. bleheri Rataj, E. paniculatus non Micheli oraz nazwy handlowe E. paniculatus var. "rangeri", lub E. "rangeri", E. "platyphylla").

Niewłaściwie nazywana żabienicą Blehera. Do powstania tego galimatiasu przyczynił się sam autor opisujący gatunek. Karel Rataj opublikował tę nazwę jako Echinodorus bleheri. Jednak zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Botanicznej ulega ona automatycznemu poprawieniu na poprawną formę gramatyczną E. bleherae, ponieważ, jak zaznaczył sam autor w przypisie pracy, została nadana na cześć Amandy Bleher (właścicielki brazylijskiej firmy Lotus Osiris zajmującej się eksploracją, uprawą i eksportem tropikalnych roślin wodnych; mamy znanego podróżnika Heiko Blehera). Łaciński dopełniacz od kobiecego nazwiska Bleher brzmi właśnie bleherae. Formę bleheri mielibyśmy gdyby chodziło o mężczyznę o nazwisku Bleher, ale przypis autora wyklucza taką możliwość. 

W późniejszych publikacjach niemiecko i angielskojęzycznych (włącznie z rewizją rodzaju) Rataj używa nazwy E. bleheri (intrygującym jest, iż w książkach czeskich Rataj używa poprawnej nazwy E. bleherae), co dało asumpt wszystkim do nazywania jej żabienicą Blehera. Dotyczy to także ostatnich publikacji naukowych i wydań książkowych innych autorów - pomimo, iż w literaturze akwarystycznej pisano o tym wcześniej. Dlatego też odpowiadająca jej polska nazwa, żabienica Blehera, głęboko utkwiła w naszej świadomości. 
 
Stanowiska naturalne:

Forma triploidalna o nieznanym pochodzeniu. Niektóre informacje wskazują, iż pierwsze uprawiane rośliny pochodziły ze stanowisk naturalnych w Brazylii, jednakże brak wiarygodnie wskazanej lokalizacji chociażby jednego z nich. 

Morfologia:

Od pozostałych odróżnia się często występującymi dużymi, stosunkowo szerokimi blaszkami liściowymi które w skrajnych przypadkach są sercowate (tj mają podstawę sercowatą) co wyraźnie przedstawia fotografia 1.

Na ogół dobrze to widać u roślin niedawno importowanych z Ameryki Południowej lub Azji. Liście nadwodne żabienicy A. Bleher mają długość 20-30 cm (przy długim dniu do 30 cm) a blaszki liściowe do 10 -20 cm i 2,5-6 cm szerokości (fot. 8).

W akwarium liście zielone, bez odbarwień; dorastają do 60 cm długości, a blaszki liściowe przy tej samej długości są szersze jak u żabienicy amazońskiej (fot. 12; porównaj z fot. 9, 10, 11).  Rośliny długo (kilkanaście lat) uprawiane w warunkach analogicznych jak inne formy tego gatunku często upodobniają się do nich (fot. 13; porównaj z fot. 10, 11). 

Warunki uprawy:
 
Uprawa analogicznie jak żabienicy amazońskiej.
 

3. Żabienica drobnokwiatowa

Nazewnictwo:

Echinodorus grisebachii Small: syn. E parviflorus (1) Rataj, ekwadorska E. grisebachii var. minor Kasselmann, E. amazonicus var. parviflorus De Wit który niegdyś w handlu funkcjonował jako E. "peruensis", E. "tocantins"). Lehtonen i Rataj włączają tu także pochodzącą z Ekwadoru E. eglandulosus Holm-Nielsen et Haynes.
 
Stanowiska naturalne:

Stanowiska naturalne opisanej przez Rataja rośliny(1) nie są znane, jednakże przypuszcza się iż podobnie jak pozostałe rośliny tej grupy mogą pochodzić z Ekwadoru i Peru. Opisane przez Kasselmann stanowisko naturalne E. grisebachii var. minor (w którym rósł także E. horizontalis) znajduje się w Rio Yuturi (dorzecze rz. Napo w górnym biegu Amazonki) w północno-wschodnim Ekwadorze.

Podłoże gliniaste, górna jego warstwa wymieszana z liśćmi i próchnicą. Woda o głębokości 30 -70 cm, lekko żółtobrunatna, mętna, uboga w makroelementy, bardzo miękka (przewodność ok 22 µS/cm, twardość ogólna 0,5 st.niem.) o odczynie zbliżonym do obojętnego (pH 6,2). Temperatura wody 13 lipca 1996 r o godz. 15:00  w granicach 23 st.C przy temperaturze powietrza 25 st.C. 

Morfologia:

Rośliny nadwodne są podobne do pozostałych form (fot. 14)  jednakże rośliny podwodne osiągają mniejsze rozmiary i mają silniejszą (niż pozostałe formy) tendencję do podbarwiania brunatno-kasztanową barwą nerwów liści (fot. 15). Czasami młode liście sprawiają wrażenie niemal brunatnych.
 
Rośliny pod wodą dorastają do 40 cm długości; na ogół nie przekraczają 30 cm. Mają mniej liści jak pozostałe formy. Blaszki liściowe lancetowate. Stosunek długości do szerokości blaszek liściowych wynosi 1: 3-5.  U roślin niegdyś oferowanych jako E. 'peruensis' blaszki liściowe są wąsko lancetowate, są więc relatywne węższe a ich nerwy słabiej są wybarwione (fot. 16).

Polecane są do średnich i małych akwariów, w dużych akwariach można sadzić je na pierwszym planie.

Warunki uprawy:

Warunki uprawy niemal analogicznie jak w przypadku pozostałych form E. grisebachii, odnoszę wrażenie iż w bardzo twardej wodzie rosną gorzej od pozostałych form. 

Autor: dr Ryszard Kamiński
 

Ilustracje:

Wszystkie podwodne formy żabienic przedstawionych na fotografiach uprawiano przez wiele lat w głębokich akwariach (50-70cm) w wodzie twardej [11-18(23) st.niem., przewodność 500-1000 µS] o odczynie lekko zasadowym (pH 7-8,5) z dodawanym stale dwutlenkiem węgla. Intensywność oświetlenia roślin przy wierzchołkach blaszek liściowych 800-3000lx (świetlówki białe dzienne + Fluora o mocy ca 0,25W/litr, zaopatrzone w lustra odblaskowe).

Fot 1. Kształt liści żabienicy A. Bleher. Od lewej: dwa liście pływające tuż pod powierzchnią wody żabienicy świeżo posadzonej w płytkiej wodzie w 1983 r., zaimportowanej z firmy Oriental (Singapur); liść nadwodny tej żabienicy; ostatnie trzy - liście nadwodne żabienicy zaimportowanej w 2003 r. z firmy Tropica.

Fot 1. Kształt liści żabienicy A. Bleher. Od lewej: dwa liście pływające tuż pod powierzchnią wody żabienicy świeżo posadzonej w płytkiej wodzie w 1983 r., zaimportowanej z firmy Oriental (Singapur); liść nadwodny tej żabienicy; ostatnie trzy - liście nadwodne żabienicy zaimportowanej w 2003 r. z firmy Tropica - kliknij aby powiększyć.  
< wróć do tekstu


Fot 2. Nadwodne formy długiego dnia Echinodorus grisebachii (lewa górna ćwiartka fotografii – E. bleherae, prawa górna ćwiartka - E. amazonicus, dolna lewa – E. gracilis, prawa dolna – E. parviflorus).

Fot 2. Nadwodne formy długiego dnia Echinodorus grisebachii (lewa górna ćwiartka fotografii – E. bleherae, prawa górna ćwiartka - E. amazonicus, dolna lewa – E. gracilis, prawa dolna – E. parviflorus) - kliknij aby powiększyć.  
<wróć do tekstu


Fot 3a. Główki nasienne i nasiona (orzeszki) Echinodorus intermedius.

Fot 3a. Główki nasienne i nasiona (orzeszki) Echinodorus intermedius - kliknij aby powiększyć.
<wróć do tekstu


Fot 3b. Orzeszki różnych form E. grisebachii.

Fot 3b. Orzeszki różnych form E. grisebachii- kliknij aby powiększyć. 
<wróć do tekstu


Fot 4. Przeźroczyste znaczki w formie linii na liściach różnych form E. grisebachii.

Fot 4. Przeźroczyste znaczki w formie linii na liściach różnych form E. grisebachii - kliknij aby powiększyć. 
<wróć do tekstu


Fot 5. Żabienica łamliwa (E. parviflorus 'Tropica'').

Fot 5. Żabienica łamliwa (E. parviflorus 'Tropica'') - kliknij aby powiększyć. 
<wróć do tekstu


Fot 6. Kwiaty E. grisebachii.

Fot 6. Kwiaty E. grisebachii - kliknij aby powiększyć. 
<wróć do tekstu


Fot 7. Zaimportowana z Singapuru emersyjna forma krótkiego dnia żabienicy amazońskiej, popularnie zwanej amazonką.

Fot 7. Zaimportowana z Singapuru emersyjna forma krótkiego dnia żabienicy amazońskiej, popularnie zwanej amazonką - kliknij aby powiększyć. 
<wróć do tekstu


Fot 8. Uprawiana w szklarni nadwodna forma długiego dnia żabienicy Amandy Bleher (popularnie nazywanej żabienicą Blehera).

Fot 8. Uprawiana w szklarni nadwodna forma długiego dnia żabienicy Amandy Bleher (popularnie nazywanej żabienicą Blehera) - kliknij aby powiększyć. 
<wróć do tekstu


Fot 9. Uprawiane w akwarium żabienice amazońskie (syn. E. amazonicus).

Fot 9. Uprawiane w akwarium żabienice amazońskie (syn. E. amazonicus) - kliknij aby powiększyć. 
<wróć do tekstu


Fot 10. Uprawiane w akwarium żabienice amazońskie (syn. E. amazonicus).

Fot 10. Uprawiane w akwarium żabienice amazońskie (syn. E. amazonicus) - kliknij aby powiększyć. 
<wróć do tekstu


Fot 11. Żabienica amazońska (otrzymana jako E. gracilis).

Fot 11. Żabienica amazońska (otrzymana jako E. gracilis). 
<wróć do tekstu


Fot 12. Żabienica Amandy Bleher,nieprawidłowo nazywana także żabienicą Blehera.

Fot 12. Żabienica Amandy Bleher,nieprawidłowo nazywana także żabienicą Blehera - kliknij aby powiększyć. 
<wróć do tekstu


Fot 13. Żabienica A. Bleher uprawiana przez kilkanaście lat w akwarium razem z innymi formami E. grisebachii upodabnia ją do nich.

Fot 13. Żabienica A. Bleher uprawiana przez kilkanaście lat w akwarium razem z innymi formami E. grisebachii upodabnia ją do nich - kliknij aby powiększyć. 
<wróć do tekstu


Fot 14. Uprawiana w szklarni nadwodna forma krótkiego dnia żabienicy drobnokwiatowej (syn. E. parviflorus).

Fot 14. Uprawiana w szklarni nadwodna forma krótkiego dnia żabienicy drobnokwiatowej (syn. E. parviflorus) - kliknij aby powiększyć. 
<wróć do tekstu


Fot 15. Żabienica drobnokwiatowa (oferowana w handlu jako E. parviflorus) w uprawie akwariowej.

Fot 15. Żabienica drobnokwiatowa (oferowana w handlu jako E. parviflorus) w uprawie akwariowej - kliknij aby powiększyć. 
<wróć do tekstu


Fot 16. Uprawiana w akwarium inna forma żabienicy drobnokwiatowej (sprzedawanej jako E. 'peruensis').

Fot 16. Uprawiana w akwarium inna forma żabienicy drobnokwiatowej (sprzedawanej jako E. 'peruensis') - klknij aby powiększyć. 
<wróć do tekstu
 

Literatura:

1. Haynes R.R., Holm-Nielsen L.B., The Alismataceae. Flora Neotropica, Monograph 64. The New York Botanical Garden, New York.
 
2. Kasselmann Ch., 2001. Echinodorus, Die beliebtesten Aquarienpflanzen. Dähne Verlag GmbH, Ettlingen. ISBN 3-921684-99-4.
 
3. Kornobis S., 2001a. Żabienice zwane też amazonkami. Żabienica drobnokwiatowa i żabienica łamliwa. Nasze Akwarium. 25: 5-8.
 
4. Kornobis S., 2002b. Żabienice zwane też amazonkami. Żabienica amazońska i żabienica Blehera. Nasze akwarium. 27: 5-8.
 
5. Lehtonen S., 2008.An integrative approach to species delimitation in Echinodorus (Alismataceae) and the description of two new species. Kew Bulletin, vol. 63: 525-563.
 
6. Rataj K., 1975. Revizion of the genus Echinodorus Rich. Studie ČSAV. 2č, Academia, Praha

7. Rataj K., 2004. A new revision of the swordplant genus Echinodorus Richard, 1848 (Alismataceae). Aqua, Journal of Ichthyology and Aquatic biology. Special publication No. 1, March 2004. Aquapress, ISSN 0945-9871 (w jęz. ang i czeskim).
 
 
 
 
 
 


Przeczytaj także

Co zrobić z pędem kwiatostanowym żabienicy?
Co zrobić z pędem kwiatostanowym żabienicy?
Co robić w przypadku wypuszczenia przez roślinę z rodzaju Echinodors pędu kwiatostanowego? Czy pozostawić go zanurzonego w wodzie, czy pozwolić...
Pędy kwiatostanowe - czy należy je usuwać?
Pędy kwiatostanowe - czy należy je usuwać?
Zdarza się, że moje rośliny kwitną w akwarium. Czy pędy kwiatostanowe powinno się obcinać? P) Zdarza się, że moje rośliny kwitną w...
Żabienice - wstęp
Żabienice - wstęp
Zapraszamy do pierwszego artykułu będącego wstępem do systematyki żabienic. Poznacie niezbędną teorię związaną z hodowlą roślin oraz...
Aquaflora Nano Contest 2023
Aquaflora Nano Contest 2023
Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji MJ Aquascaping prezentującej 26 nano-akwariów konkursu Aquaflora Nano Contest (ANAC). Cechą...
Galeria Aqua Design Amano 2023
Galeria Aqua Design Amano 2023
Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji Ryo Watanabe z odwiedzin galerii Aqua Design Amano w Niigacie. Na materiale możeby zapoznać się z...
Tutorial ADA 90cm
Tutorial ADA 90cm
Zapraszamy do obejrzenia tutoriala video prezentującego zakładanie akwarium z aranżacją imitującą stary las w zbiorniku o klasycznej długo...
Warianty - nowa fukcjonalność sklepu
Warianty - nowa fukcjonalność sklepu
Cieszcie się jeszcze wygodniejszymi zakupami w naszym sklepie internetowym! Przedstawiamy Wam naszą najnowszą funkcję - warianty produktowe,...
Klasyczna 60tka w wykonaniu ADA
Klasyczna 60tka w wykonaniu ADA
Zapraszamy do obejrzenia tutoriala ze stajni ADA, prezentującego proces zakładania klasycznej 60-tki, czyli akwarium o wymiarach 60x30x36cm...
Wyniki konkursu IAPLC 2023
Wyniki konkursu IAPLC 2023
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami największego konkursu na najładniejsze akwarium rośline organizowanego przez firmę ADA. W tym roku do...
Lampy Aqualighter Slim
Lampy Aqualighter Slim
Miło nam poinformować o dołączeniu do oferty kolejej rodziny lamp LED dedykowanych akwarystyce roślinnej. Modele Slim różnią się od...
Nowe odmiany korzeni bonsai
Nowe odmiany korzeni bonsai
Miło nam poinformować o poszerzeniu oferty o nowe odmiany dekoracyjnych korzeni w stylu Bonsai. Gotowe dekoracje imitujące drzewka są wykonane...
Babka tęczowa - Stiphodon ornatus rainbow
Babka tęczowa - Stiphodon ornatus rainbow
Pochodzenie: Azja (Japonia, Tajwan, Malezja, Filipiny, płd. Chiny). Środowisko: W naturze zamieszkuje wartkie tropikalne strumienie i potoki.&...


Poznaj opisy roślin
Echinodorus latifoliusEchinodorus latifolius
Echinodorus latifolius to bardzo ładna żabienica na środkowy plan akwarium. Jej wygląd jest dość nietypowy, w swej formie podwodnej...
Hygrophila pinnatifidaHygrophila pinnatifida
Hygrophila pinnatifida pochodzi z Indii. Posiada charakterystyczne brązowe liście z przebarwieniami zieleni i bordowym spodem blaszki liściowej...
Vesicularia dubyana (Christmas moss)Vesicularia dubyana (Christmas moss)
Mech pochodzi z Brazylii. Pokrojem układu gałązek przypomina drzewo iglaste (stąd odniesienie w potocznej nazwie do drzewka świątecznego)....
Cryptocoryne undulatus RedCryptocoryne undulatus Red
Czerwona odmiana Cryptocoryne undulatus rosnąca w naturze w dorzeczach Sri Lanki. Jest prosta w uprawie i bardzo tolerancyjna na różne...
Anubias PetiteAnubias Petite
Anubias petite jest utrwaloną mutacją anubiasa, którą odkryto w jednej z singapurskich plantacji roślin. Jego kłącze osiąga długo...
Rotala Vietnam H'raRotala Vietnam H'ra
Rotala vietnam znana pod nazwą Rotala H'ra to przepiękna odmiana o charakterystycznych pomarańczowych liściach. Dzięki wąskim blaszkom...
Ludwigia mini sp. super redLudwigia mini sp. super red
Najmniejsza odmiana czerwonolistnej ludwigii, idealna do naszczepienia na korzeniach imitujących drzewa to jedna z ostatnich nowości, które...
Phyllanthus fluitansPhyllanthus fluitans
Phyllanthus fluitans to roślina pływająca o charakterystycznych czerwonych korzeniach. Podobnie jak inne gatunki pływające o duzychc...
Rotala rotundifolia redRotala rotundifolia red
Krwistoczerwona odmiana Rotala rotundifolia red pozwala zaakcentować tylny plan akwarium pod warunkiem mocnego oświetlenia i dostępności CO2...
Hygrophila sp. REDHygrophila sp. RED
Hygrophila red przypomina wyglądem gatunek Hygrophila polysperma lecz posiada liście o mocnym zabarwieniu czerwieni, która uwydatnia się przy...
Pogostemon yatabeanusPogostemon yatabeanus
Wielkością oraz kształtem liści przypomina nieco Pogostemon stellatus. Roślina zachowuje swój piękny odcień zieloności nawet przy...
Syngonanthus GiantSyngonanthus Giant
Syngonanthus Giant to jedna z ładniejszych odmian charakteryzujące się gęstym ułożeniem liści. Rośnie dużo wolniej od Syngonanthus belem...
Vallisneria americana asiaticaVallisneria americana asiatica
Vallisneria sp. Asiatica posiada zielone, poskręcane liście. Posadzona w grupie pięknie kontrastuje na tle innych roślin. Liście nie są dł...

Rośliny akwariowe zamówisz wysyłkowo z darmową dostawą do domu lub odbierzesz osobiście w Krakowiesklep internetowy
Forum dyskusyjne

Bolbitis heudelotii
24.10.2023, 14:04 przez Piotr Baszucki

Eriocaulon Ratnagiricum
23.05.2023, 13:05 przez vasteq

Mayaca sp. Santarem red
16.05.2023, 14:12 przez Piotr Baszucki

Lilaeopsis brasiliensis
04.04.2023, 14:51 przez akwaAmator

Syngonanthus sp. Bahia
23.03.2023, 11:24 przez macek.g


Sklep akwarystyczny

Ładowanie...Newsletter

Baza wiedzy akwarystycznej


 
 Działamy od 2001 roku i wspólnie z ponad
30 tysiącami akwarystów z całej Polski zdobywamy wiedzę i dzielimy się doświadczeniem oraz informujemy o nowościach z branży akwarystycznej.

 
Zapraszamy na Forum Dyskusyjne

Sklep akwarystyczny

Bogata oferta ponad 300 gatunków i odmian roślin.
Ponad 15 000 produktów dostępnych wysyłkowo lub do odbioru osobistego w Krakowie (obowiązuje zamówienie).
Punkt odbiorów: Kraków ul. Młyńska Boczna 5


Czytaj więcej o odbiorze osobistym

 

 
Facebook Login
Copyright © 2001-2023 roslinyakwariowe.pl ®
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów strony zabronione.