Lista artykułów

Jak używać podłoży granulowanych


Seria Aqua Soil jest znana i używana jako substrat dla roślin wodnych. Pomimo, że podłoża te są bardzo efektywne we wspomaganiu wzrostu roślin wodnych i zakwaszaniu wody, mogą stanowić pewne wyzwanie w początkowym okresie istnienia aranżacji. Ten artykuł ma za zadanie pokazać jak prawidłowo wykorzystać podłoża Aqua Soil.

Dlaczego powinienem użyć Aqua Soil jako podłoża ?

W stylu "Nature Aquarium", podłoże jest szczególnie ważne, dlatego dołożono wielu starań aby maksymalnie podnieść jego jakość. W rezultacie powstało wiele nowych - innowacyjnych, produktów jak Power Sand, Bacter 100 czy Clear Super.

Wcześniej, rośliny wodne były najczęściej sadzone w żwirku dla ryb akwariowych a ich hodowla sprawiała problemy ze względu na jałowość takiego podłoża. Powstało więc wiele metod łączenia składników odżywczych ze żwirem. Jednakże, składniki te często gniły lub przedostawały się do kolumny wody, zanieczyszczając ją. To skutkowało zmąceniem wody lub znacznym wzrostem glonów, co utrudniało utrzymanie aranżacji w dobrym stanie. Skupiliśmy się więc na pożytecznych funkcjach bakterii żyjących w podłożu.

Chcieliśmy sprawić, aby bakterie funkcjonowały w podłożu dokładnie tak, jak odbywa się to w naturalnym ekosystemie. Stworzyłoby to możliwość utrzymania akwarium roślinnego przez długi okres czasu. Kluczem do sukcesu była duża liczba mikroorganizmów zawarta w Bacter 100 oraz organika, w którą bogaty jest Power Sand. Naturalne podłoża, w których rosną dzikie rośliny, zawierają dużą ilość składników organicznych i mikroorganizmów. Wspierają one wzrost roślin i pomagają pobierać roślinom składniki pokarmowe poprzez system korzeniowy.

Substraty Nature Aquarium aktywują mechanizm odnaleziony w naturalnej glebie. Początkowo wykorzystywano kombinację Power Sand oraz piasku morskiego. Kiedy powstała seria Aqua Soil, substraty te zastąpiły piasek i stały się główną częścią podłoża. Tak właśnie powstał aktualny system, składający się z Power Sand i Aqua Soil. Pierwotny materiał Aqua Soil to naturalna ziemia. Wykorzystanie jej w podłożu to sposób na zapewnienie roślinom warunków zbliżonych do naturalnych. Ziemia zawiera różne składniki - glinę, minerały i elementy organiczne. Jej barwa zależy od rodzaju tychże składników oraz ich proporcji.

Na świecie istnieje wiele typów gleb; czarnych, czerwonych czy żółtych. Każda ma własny skład, zdolność magazynowania wody oraz inaczej wspiera wzrost roślin. Przykładowo, rośliny rosną świetnie w czarnej, żyznej ziemi ze względu na jej bogaty skład oraz dużą zdolność wchłaniania wody, podczas gdy słabo radzą sobie w żółtej glebie, nisko nasyconej składnikami odżywczymi i słabo magazynującej wodę. Skład organiczny ziemi jest bardzo ważny, ponieważ staje się on pożywieniem dla pożytecznych bakterii i stymuluje je do rozmnażania. Mikroorganizmy rozbijają materię organiczną i przetwarzają ją w składniki odżywcze, które rośliny wodne mogą swobodnie zaabsorbować.

Różne rodzaje Aqua Soil

Istnieją cztery typy podłoża Aqua Soil. Każde z nich odróżnia się kolorem i charakterystyką, możesz więc wybrać odpowiednie w zależności od zastosowania i jakości wody. Pomimo, że wybór może opierać się na kolorze pasującym do aranżacji bądź upodobań, różnice istnieją również w granulacji podłoża oraz jego wpływie na rośliny. Proponujemy dwa rodzaje każdego typu Aqua Soil: typ Normal jest odpowiedni jako główny substrat, zaś typ Powder nadaje się jako cienka warstwa wierzchnia. Surowce, z których powstały oraz charakterystyki obu typów są takie same.

1) Amazonia I

To podłoże Aqua Soil wytwarzane z żyznej czarnej ziemi, bogatej w materię organiczną oraz składniki odżywcze. Elementy organiczne zawarte w niej, pochodzą głównie z rozkładu martwej materii roślinnej przez mikroorganizmy żyjące w glebie. Dlatego właśnie, to podłoże jest bogate w azot amonowy, powstający w trakcie rozkładu substancji organicznych. Kwasy organiczne, na przykład humusowy czy octowy, są rezultatem rozpadu kawałków roślin. Rośliny wodne bardzo dobrze rosną w tym podłożu, wyżej opisane procesy wspierają wzrost ich korzeni jednocześnie stwarzając środowisko, w którym składniki odżywcze mogą być łatwo absorbowane przez korzenie.

2) Amazonia II

To najnowszy typ Aqua Soil, charakteryzujący się doskonałymi właściwościami innych podłoży z tej serii. Pierwotnym materiałem jest czarna ziemia, ale proporcje składników takich jak substancje organiczne i glina, są inne niż w Amazonii. Dlatego, kolor tego podłoża jest nieco bardziej brązowy. Mogą się również pojawić czerwonawe granulki, nie utrudnia to jednak wzrostu korzeniom roślin, ponieważ miękkość i przepuszczalność tlenu pozostają takie same. Chociaż Amazonia II nie jest tak korzystna dla roślin jak Amazonia, zawiera kwasy organiczne oraz azot w dobrze zbalansowanych proporcjach wspierających wzrost roślin wodnych. Ten substrat nie powoduje przebarwienia wody spowodowanego związkami humusowymi, co zostanie wytłumaczone w dalszej części artykułu.

Uwaga autora:  Podłoże Amazonia II jest obecnie zastąpione podłożem o nazwie "Amazonia" (wcześniej występującym pod nazwą "Amazonia NEW"). Podłoże to łączy w sobie cechy granulatu Amazonia I i Amazonia II i jest na tę chwilę głównym podłożem w ofercie firmy ADA.

3) Africana

To Aqua Soil stworzona z czerwonej ziemi. Chociaż zawartość elementów organicznych oraz azotu jest mniejsza niż w Amazonii, podłoże to jest o wiele lepsze dla wzrostu roślin niż zwykły żwir. Africana łatwo obniża pH wody i ma doskonałe zdolności utrzymywania odpowiedniej jakości wody.

4) Malaya

To podłoże Aqua Soil wytworzone z żółto-brązowej ziemi. Zawiera najmniej składników odżywczych spośród wszystkich Aqua Soil. Zdolność obniżania pH wody jest za to najwyższa, co pozwala na łatwe uzyskanie w akwarium kwaśnej, dobrej jakościowo wody.

 

Aqua Soil a jakość wody

Wszystkie cztery rodzaje Aqua Soil posiadają właściwości obniżania pH wody.

Ponieważ KH (twardość węglanowa) również jest redukowana wraz ze spadkiem pH, użycie Aqua Soil jako podłoża stwarza kwaśną i miękką wodę jakościowo zbliżoną do wód w rzekach tropikalnych lasów. Dzięki jakości wody, którą pozwala uzyskać Aqua Soil, możliwa stała się hodowla trudnych roślin takich jak południowoamerykańskie łodygowce z rodziny Tonina.

Niższe pH i KH pozwala na rozpuszczenie większej ilości wolnego CO2 w wodzie, co stwarza środowisko, w którym rośliny wodne mogą łatwo przeprowadzać fotosyntezę. Podczas gdy azot zawarty w podłożu wspiera wzrost roślin bezpośrednio, zdolność Amazonii do stwarzania miękkiej i kwaśnej wody pomaga roślinom w sposób pośredni. Piasek morski, często używany przed pojawieniem się Aqua Soil, nie miał właściwości obniżających pH i KH. Zdarzało się nawet, że podnosił te wartości.

Japońska woda kranowa jest najczęściej lekko alkaliczna i zawiera węglany. Obniżenie pH i KH w akwarium poprzez podmiany wody jest trudne, kiedy jako podłoże użyty jest morski piasek. W przypadku Aqua Soil, naturalne kwasy organiczne zawarte w podłożu obniżają pH, jednocześnie neutralizując alkaliczne węglany oraz utrzymują miękką i kwaśną wodę. Dodatkowo, Amazonia jest bogata w kwasy humusowe, które są składnikiem czarnych wód lasów tropikalnych. Jednakże, podłoże to nie ma właściwości do mocnego obniżenia pH. Chociaż kwasy humusowe nie rozpuszczają się dobrze w kwaśnej wodzie, mogą być uwalniane do kolumny wody i zabarwiać ją na żółto lub brązowo w przypadku gdy woda zawiera dużo węglanów i alkalicznych składników.

Jak powiedziano wcześniej, japońska woda kranowa jest generalnie zasadowa a zawartość węglanów również nie jest niska. W niektórych rejonach Japonii, wartość KH wody kranowej jest bardzo wysoka a pH oscyluje w okolicach wartości 8. Jeżeli taka woda jest używana do podmian w akwarium z Amazonią, kwasy humusowe są uwalniane do wody i powodują jej zabarwienie. Jeżeli pH i KH twojej wody są wysokie, użycie Amazonia II zminimalizuje zabarwienie wody. Jest to spowodowane właściwościami Amazonii II której zdolność obniżania pH wody jest wyższa (zaraz po Africanie i Malay'i) a zawartość kwasów humusowych nie jest tak duża jak w Amazonii.

Jak używać podłoży granulowanych
 

Jak zadbać o akwarium z Aqua Soil w początkowym okresie istnienia - środki ostrożności

Podłoża Aqua Soil są poddawane obróbce termicznej w celu uzyskania miękkich, wilgotnych granulek i wykorzystania doskonałych właściwości naturalnej ziemi. Średnio miękkie ziarna Aqua Soil są korzystne dla roślin wodnych ponieważ nie utrudniają wzrostu ich korzeni. Korzenie roślin akwariowych rozprzestrzeniają się między granulkami czasem je rozłamując.

Chociaż granulki Aqua Soil są tak pożyteczne dla korzeni roślin wodnych, sporo drobnego pyłu może być rezultatem transportu, kiedy granulki ocierają się o siebie, lub też nadmiernego przeschnięcia podłoża podczas przechowywania. Pył ten może zmącić wodę jeżeli wymiesza się z nią w trakcie zalewania. W takim przypadku należy nie włączać filtra i wymienić całą wodę w akwarium. Amazonia przykładowo, zawiera wiele materii organicznej. Jeżeli pył zostanie zassany do filtra wolno pływające bakterie i komórki glonów będą się rozprzestrzeniać i eliminacja zmącenia będzie trudna.

Lekkie zmącenie wody może zostać wyeliminowane za pomocą jednej podmiany, jednakże jeżeli to się nie uda sposobem na poprawienie przejrzystości wody jest jednoczesne spuszczanie wody i dodawanie takiej samej ilości świeżej wody kranowej, za pomocą dwóch węży. Czasami woda staje się mętna jakiś czas później, nawet jeżeli podczas zakładania akwarium nie było żadnych problemów.

Przykładowo, jeżeli Aqua Soil ma bezpośredni kontakt z wodą a wlot filtra znajduje się zbyt blisko podłoża lub też wylot filtra jest skierowany bezpośrednio na podłoże, woda może ulec zmąceniu. Jeżeli tak jest to należy sprawdzić wlot i wylot filtra i odpowiednio je ustawić. Znany jest również przypadek, kiedy krewetki przerzucały ziarna Aqua Soil, w rezultacie czego drobinki podłoża mieszały się z wodą i mąciły ją. W tym wypadku, zmącenie wody powinno ustąpić w miarę jak rośliny będą zarastać powierzchnię substratu.

Ponieważ dodatkowe makroelementy mogą być uwalniane do wody, gdy w akwarium jest zbyt mało roślin, należy przynajmniej na początku zasadzić możliwie największą ich ilość. W trakcie początkowego okresu istnienia akwarium, kiedy składniki odżywcze są łatwo uwalniane do kolumny wody, częste podmiany wody, 2-3 razy w tygodniu, mogą być konieczne. Kiedy już rośliny wodne rosną bujnie i aktywnie pobierają składniki odżywcze wystarczająca jest podmiana wody raz w tygodniu.

W przypadku, gdy Amazonia została użyta jako podłoże, wymagana jest szczególna opieka nad akwarium. Jak wspomniano, kwasy humusowe obecne w dużej ilości w Amazonii mają tendencję do uwalniania się do kolumny wody gdy ta ma wysoką zawartości substancji alkalicznych takich jak węglany. Jakość wody kranowej zależy od obszaru jej pobierania. Jeżeli pH wody wynosi około 7.5 a KH 2-3, niewiele kwasów humusowych uwolni się do wody i jej zabarwienie będzie nieznaczne. Jeżeli pH i KH są wyższe, należy postępować w następujący sposób. Oczywiście do takiej wody najodpowiedniejsza jest Amazonia II, jeżeli jednak Amazonia jest już w akwarium przygotowanie wody kranowej tak, jak opisano poniżej pomoże złagodzić zabarwienie wody.

Po pierwsze, należy pozbyć się chloru za pomocą ADA Chlor-Off lub Do!aqua be-Fine. Brighty K również ma właściwości usuwania chloru, jednak jego użycie nie jest zalecane ponieważ podnosi jednocześnie KH. W krajach Europejskich, gdzie woda kranowa jest zasadowa i twarda, często używane są systemy filtracji RO. Filtry RO odfiltrowują substancje alkaliczne oraz zmiękczają wodę. To pozwala na dłuższe utrzymanie się właściwości Aqua Soil obniżania pH i KH. Tak więc mając wysokie wartości pH i KH w wodzie kranowej, najbardziej efektywne jest używanie Aqua Soil razem z filtrem RO.

Laboratorium Nature Aquarium

Dlaczego powinniśmy używać różnych typów podłoża?

Korzenie są bardzo ważnym organem, stabilizującym roślinę wodną oraz absorbującym substancje potrzebne do jej wzrostu. W Nature Aquarium, połączyliśmy kilka różnych typów materiałów i stworzyliśmy substrat odpowiedni dla roślin wodnych.

W tym momencie Aqua Soil i Power Sand to dwa główne składnikami podłoża przeznaczonego do "Nature Aquarium".
Stworzona z naturalnej ziemi, Aqua Soil występuje w 4 różnych typach. Każdy typ ma swój własny kolor i skład. Naturalna ziemia jest bogata w niezbędne dla wzrostu roślin elementy, w tym różne rodzaje składników odżywczych i witamin oraz kwas humusowy. Będą one dostępne dla roślin poprzez korzenie i kolumnę wody.

Najczęściej wybieranym podłożem do "Nature Aquarium" jest AS Amazonia, ponieważ jest wytwarzana z żyznej czarnej ziemi zawiera dużo azotu i materii organicznej.

Jednakże, składniki te są uwalniane do wody w zależności od jej jakości oraz stanu filtracji.
Użycie AS Amazonia może jednak powodować zmącenie i zabarwienie wody na żółto, jeśli woda jest alkaliczna i zawiera dużo węglanów zalecany jest wybór Amazonii II, Africany lub Malayii a szczególnych przypadkach nawet zwykłego żwiru (Aqua Gravel).

Jak używać podłoży granulowanych
 

Zdolność Aqua Soil do adsorpcji. Termicznie obrabiana naturalna ziemia - Aqua Soil, uwalnia składniki odżywcze oraz ma właściwości magazynowania fosforu.
 

Lab1 - Charakterystyka serii Aqua Soil

Jak używać podłoży granulowanych

Woda kranowa (Tap water)
Próbki z Nature Aquarium Galery pokazują, że jest ona lekko alkaliczna i zawiera mało azotu i fosforu.


Amazonia
Zawiera więcej azotu i elementów organicznych niż jakiekolwiek inne podłoże Aqua Soil.
Amazonia jest również bogata w kwasy organiczne - humusowy i octowy.

Amazonia II
Zawartość azotu i kwasów organicznych jest niższa niż w Amazonii.
Za to Amazonia II łatwiej obniża pH wody.

Africana
Africana mocno obniża pH wody i zawiera azotany.

Malaya
Z powodu wysokiej zawartości kwasów organicznych, zdolność obniżania pH wody jest największa spośród wszystkich Aqua Soil.

Badania przeprowadzone 48 godzin po dodaniu wody kranowej do każdej z próbek.
 

Lab2 - Wzrost roślin w różnych typach substratu - Aqua Soil Amazonia II i Forest Sand

Porównaliśmy wzrost Glossostigmy posadzonej w Amazonii II i Forest Sand Branco.

Naturalny rzeczny piasek Branco, nie zawiera substancji podnoszących pH i KH ani żadnych składników odżywczych.
Glossostigma rosnąca w Branco charakteryzowała się wolniejszym wzrostem niż posadzona w Amazonii II.

Z drugiej strony, Amazonia II, bogata w kwasy organiczne i składniki odżywcze, spowodowała szybki wzrost Glossostigmy.


Jak używać podłoży granulowanych

Glossostigma - posadzona w Aqua Soil Amazonia II oraz Forest Sand Branco.Jak używać podłoży granulowanych

Glossostigma - przyrost po 10 dniach.


Tekst i zdjęcia: Takashi Amano - Aqua Design Amano
Tłumaczenie: roslinyakwariowe.pl
Żródło: www.aquajournal.ro/nature-aquarium/notes/how-to-use-aqua-soil
 


Komentarze na forum

REKLAMA
Lampa Chihiros do akwarium

Przeczytaj także
Prawidłowe parametry wody dla akwarium roślinnego
Prawidłowe parametry wody dla akwarium roślinnego
Specjalnie opracowane zakresy podstawowych parametrów wody oraz stężenia docelowe pierwiastków mineralnych, które warto utrzymywać w celu...
Nowy granulat Tropica Aquarium Soil
Nowy granulat Tropica Aquarium Soil
Miło nam poinformować o pojawieniu się w ofercie najnowszego podłoża znanej i cenionej marki Tropica. Aktywny granulat stanowi bezpośredną...
Test podłoża DarkSoil - aktualizacja
Test podłoża DarkSoil - aktualizacja
Zapraszamy do obejrzenia aktualnego wyglądu akwarium, w którym testowaliśmy podłoże granulowane Dark Soil... Zapraszamy do...
Podłoże H.E.L.P Advanced Soil pogromcą granulatów?
Podłoże H.E.L.P Advanced Soil pogromcą granulatów?
Podłoże H.E.L.P. Advanced Soil to japońska propozycja skierowana do miłośników akwarystyki roślinnej. Czy podłoże to jest lepsze od...
Podłoże Aqua Substrate PRO
Podłoże Aqua Substrate PRO
Firma Aqua-Art wprowadziła do sprzedaży najnowszą wersję popularnego podłoża Aqua Substrate. Oznaczona przyrostkiem PRO, najnowsza wersja ma...
Tutorial zakładania akwarium 180x60x60cm w galerii ADA
Tutorial zakładania akwarium 180x60x60cm w galerii ADA
Zapraszamy do obejrzenia procesu przygotowania aranżacji wraz z efektem finalnym w akwarium o wymiarach 180x60x60cm na podłożu ADA Amazonia...
180l - Marc Svensson (Tropica)
180l - Marc Svensson (Tropica)
Zapraszamy do obejrzenia akwarium o pojemności 180l z aranżacją autorstwa Marca Svenssona wykonaną dla firmy Tropica Aquarium Plants......
Nawozy Yokuchi w nowych mniejszych opakowaniach
Nawozy Yokuchi w nowych mniejszych opakowaniach
Do oferty nawozów Yokuchi dołączyły odżwyki w nowych, mniejszych opakowaniach 30ml. Małe buteleczki pozwalają dozować nawozy w kroplach...
Jak zaoszczędzić na podłożu aktywnym przy formowaniu gór?
Jak zaoszczędzić na podłożu aktywnym przy formowaniu gór?
Planując zaawansowaną aranżację z efektem gór i tarasów często stajemy przed problemem zakupu spotej ilości podłoża aktywnego. Jest...
Nowa Amazonia ver2 + suplement
Nowa Amazonia ver2 + suplement
Firma Aqua Design Amano zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowej wersjii Amazonii oznaczonej przyrostkiem "ver.2". Do podłoża dołączany ma...
Nowość - podłoże Maflora
Nowość - podłoże Maflora
Na rynku zadebiutowało nowe podłoże aktywne dedykowane uprawie roślin akwariowych - Maflora. Podłoże marki Rotala występuje w dwóch...
TANIEJ / PROŚCIEJ / LEPIEJ  z Amazonia Light
TANIEJ / PROŚCIEJ / LEPIEJ z Amazonia Light
Zapraszamy do skorzystania z okazji wypróbowania właściwości podłoża Amazonia Light. W limitowanej ofercie możecie zdobyć podłoże...
Zobacz inspiracje
180l - Marc Svensson (Tropica)180l - Marc Svensson (Tropica)
Zapraszamy do obejrzenia akwarium o pojemności 180l z aranżacją autorstwa Marca Svenssona wykonaną dla firmy Tropica Aquarium Plants......
Przykład aranżacji Wabi-KusaPrzykład aranżacji Wabi-Kusa
Zapraszamy do obejrzenia kuli z aranżacją Wabi-Kusa pielęgnowaną w okresie letnim na zewnątrz. Nasz Forumowicz - Paweł Iglewski, miłośnik...
027l - Dariusz Machander027l - Dariusz Machander
Zapraszamy do obejrzenia akwarium Dariusza o wymiarach 30x30x30cm. Zbiornik został oświetlony lampkami AquaEL Plant (2x6W), jako podłoże uż...
096l - biegronka096l - biegronka
Kolejne akwarium przedstawicielki płci pięknej. Tym razem zbiornik o wymiarach 80x30x40cm na podłożu Dark Soil z oświetleniem LED + świetló...
020l - Jarosław Hnat 020l - Jarosław Hnat
Zapraszamy do obejrzenia aranżacji miniaturowego akwarium o wymiarach 36x22x26cm ze szła OptiWhite. Zbiornik funkcjonuje w aktualnej wersji ju...
064l - ADA Cube Garden - Adam Golik 064l - ADA Cube Garden - Adam Golik
Zapraszamy do obejrzenia kolejnej aranżacji Adama Golika z grupy Aquascaping Team Poland. Zbiornik o wymiarach 60x30x36cm posiada oryginalny ukł...

Baza wiedzy akwarystycznej


 
 Działamy od 2001 roku i wspólnie z ponad
30 tysiącami akwarystów z całej Polski zdobywamy wiedzę i dzielimy się doświadczeniem oraz informujemy o nowościach z branży akwarystycznej.

 
Zapraszamy na Forum Dyskusyjne

Sklep akwarystyczny

Bogata oferta ponad 300 gatunków i odmian roślin.
Ponad 15 000 produktów dostępnych wysyłkowo lub do odbioru osobistego w Krakowie.
Punkt odbiorów: Kraków ul. Młyńska Boczna 5

Czytaj więcej o odbiorze osobistym

 
Copyright © 2001-2024 roslinyakwariowe.pl ®
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów strony zabronione.
           


 
Facebook Login