Masz konto na Forum?     Kupuj taniej o 3% z kodem rabatowym: forumra     
Jesteś tutaj: Serwis Forum Technika CO2


CO2 w akwariach słodkowodnychNawożenie dwutlenkiem węgla. Dobór zestawu i sposobu rozpuszczania gazu. Pomiar CO. + nowy temat

13 lis 2007, 02:08 CO2 w akwariach słodkowodnych  (#1)  

Jak wiadomo węgiel jest pierwiastkiem niezbędnym wszystkim formom życia na ziemi i to w znacznych ilościach. I tak zawartość węgla w suchej masie rośliny wynosi około 45%.
Rośliny wodne mają dwa sposoby na pozyskiwanie węgla potrzebnego do ich wzrostu. Pierwszym z nich jest wyłapywanie wolnego dwutlenku węgla (CO2) rozpuszczonego w wodzie, podłożu lub bezpośrednio z powietrza. Przy braku wolnego CO2 wiele roślin ma zdolność zaspokajania swojego zapotrzebowania na węgiel poprzez pobieranie go bezpośrednio z węglanów rozpuszczonych w wodzie - i jest to drugi sposób.
 
O ile ten drugi sposób jest użyteczną adaptacją roślin w warunkach naturalnych to w akwarium jest zjawiskiem niepożądanym. Gdy rośliny rozkładają węglan wapnia rozpuszczony w wodzie aby zaspokoić swoje potrzeby na węgiel (ten proces nazywany jest czasem biologicznym odwapnieniem wody) , woda ma coraz mniejsze i mniejsze zdolności buforujące, co prowadzi do poważnych zaburzeń odczynu wody pH. W skrajnym przypadku są w stanie całkowicie wyczerpać te zasoby węgla.
 
W akwarium występuje wiele możliwych źródeł CO2. Jedna piąta CO2 asymilowanego przez rośliny powraca z powrotem do wody. Ryby oddychając także wprowadzają CO2 do wody. Bakteryjne utlenianie martwego materiału roślinnego i drewna z dekoracji także wprowadza CO2 do wody. Jednakże największy wpływ na poziom CO2 w akwarium ma filtr biologiczny. W pełni dojrzały filtr biologiczny wytwarza 1 gram CO2 w ciągu 24 godzin z każdego grama suchego pokarmu dla ryb dodanego do akwarium.
 
W akwarium ustabilizowanym, umiarkowanie oświetlonym (nie więcej niż 0,5W/1 litr wody), z minimalnym napowietrzaniem podczas gdy światło jest włączone możliwe jest uzyskanie dobrego wzrostu roślin bez dozowania dodatkowego CO2. Przy mocniejszym oświetleniu dozowanie CO2 staje się niezbędne. Jeżeli pomiar pH rano przed włączeniem oświetlenia i pomiar późnym popołudniem wykażą drastyczne różnice to jest to sygnał że rośliny wykorzystują do cna cały dostępny CO2 w zbiorniku. Jeżeli alkaliczność (lub twardość węglanowa) jednocześnie spada w tym czasie, niedostatek CO2 staje się wtedy oczywisty.
 
Ilość CO2 potrzebna w akwarium dla zapewnienia dobrego wzrostu jest określana na ok. 15 mg/l, chociaż bezpieczna i efektywna ilość CO2 w wodzie może mieścić się w granicach 10 do 40 mg/l.

Akwarium zużywa przy dobrym oświetleniu, średniej obsadzie roślin 1 do 2 mg/l CO2 podczas godziny fotosyntezy. Powietrze w pomieszczeniach zawiera 1 do 3 mg/l CO2 , a napowietrzana woda jest w stanie rozpuścić tylko 0,7 CO2 zawartego w powietrzu. Stąd wynika, że napowietrzanie w zbiorniku roślinnym powinno być utrzymywane na minimalnym poziomie oraz dlaczego nawożenie CO2 jest często niezbędne.
 
Bez roślin, które pokrywają naszą Ziemię zarówno ziemnych jak i wodnych, atmosfera ziemska nie zawierała by dostatecznej ilości tlenu. Możemy użyć zdolność roślin do produkcji tlenu dla stworzenia zdrowszego środowiska dla naszych ryb.
 
Fotosynteza jest sercem łańcucha pokarmowego. Rośliny (oraz pewne bakterie) mają unikalną zdolność bezpośredniego wykorzystywania energii słonecznej. Ta energia jest spożytkowana do przemiany wody, CO2 oraz minerałów występujących w środowisku do produkcji materii organicznej z której zbudowane są rośliny. Produktem ubocznym tego procesu jest gazowy tlen. Proces fotosyntezy jest bardzo złożony i jego opis leży poza zakresem tego artykułu. Dla tych, którzy są zainteresowani (a jest to bardzo interesujące) pozostaje sięgnąć do dobrej encyklopedii. Dla naszych celów wystarczy zrozumienie, że dla optymalnego wzrostu roślin (i optymalnej produkcji tlenu) rośliny muszą otrzymać światło o dostatecznej intensywności, odpowiednim widmie i przez odpowiednio długi czas. Muszą mieć ciągłą dostawę CO2 podczas gdy zbiornik jest oświetlony oraz muszą mieć dostęp do innych składników pokarmowych potrzebnych im do wzrostu.
 
Świeżo upieczeni wodni ogrodnicy często myślą, że dodawanie CO2 do wody ograniczy ilość tlenu dostępnego w wodzie dla ryb. Dla stężeń CO2 i tlenu które nas interesują przy opiece nad akwarium oba te gazy występują w wodzie w stężeniach niezależnych od siebie wzajemnie. Dodawanie małych ilości CO2 nie powoduje wypierania z wody tlenu. Wprost przeciwnie � właściwe dozowanie CO2 w połączeniu z odpowiednim oświetleniem powinno podnieść stężenie tlenu w wodzie. Często w akwarium z rzeczywiście dobrym wzrostem roślin można zobaczyć bąbelki odrywające się od liści roślin. Jest to tlen którego produkcja odbywa się w takim tempie, że nie jest możliwe dalsze jego rozpuszczanie w wodzie � więc jest wydalany do atmosfery.
 
W temperaturze jaką zazwyczaj utrzymuję w moich zbiornikach roślinnych wynoszącej ok. +240C, poziom nasycenia tlenem przekracza 8 mg/l (8 ppm). Dla zdrowia ryb i roślin jest zalecane aby poziom nasycenia tlenem nie spadał poniżej 60%, co w moim przypadku oznacza 5 mg/l. Jeżeli ilość tlenu spadnie poniżej 2 mg/l lub 25% nasycenia tlenem, ryby mogą znaleźć się w zagrożeniu (Te cyfry odnoszą się tylko do akwarium słodkowodnego. Morskie mają niższy punkt nasycenia).
 
W moich zbiornikach, w których poziom CO2 wynosi ok. 23 mg/l poziom O2 oscyluje wokół wartości
11 mg/l podczas godzin fotosyntezy � 100% nasycenia. Ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie jest taka, że nawet wczesnym rankiem zanim zapalone zostaną światła poziom tlenu w wodzie opada jedynie do ok. 8 mg/l. Bąbelki zaczynają ponownie odrywać się od roślin w godzinę do dwóch od zapalenia światła jak tylko zostanie osiągnięte 100% nasycenie wody tlenem.
 
Odpowiednio monitorowane dozowanie CO2 nie ma złego wpływu na ryby. CO2 jest gazem, który łatwo uwalnia się do atmosfery poprzez ruch na powierzchni wody. W zbiornikach z większą obsadą ryb, jeżeli ilość tlenu spada w nocy poniżej akceptowalnych wartości można zastosować napowietrznie (podłączone do timera uruchamiającego napowietrzanie po zgaszeniu światła). Napowietrzanie usunie nadmiar CO2 i zasili zbiornik w tlen. W prawidłowo buforowanych zbiornikach, z umiarkowaną obsadą ryb wielu ludzi stwierdza, że poziom tlenu w zbiorniku pozostaje w nocy dostatecznie wysoki , wartości pH także są stabilne pomimo że CO2 jest dozowane w dzień i w nocy i nie jest stosowane napowietrzanie w nocy.
 
Utrzymanie równowagi
 
Rośliny pochodzą z wielu różnych niszy ekologicznych. Niektóre z nich wymagają ekstremalnie wysokiego natężenia światła i odpowiednio dużych ilości CO2 i minerałów. Wiele z naszych trudnych �roślin bukietowych� należy do tej właśnie kategorii. Z reguły te rośliny są znakomitymi producentami tlenu.
 
Inne rośliny zaadoptowały się do obszarów gdzie rośliny światłolubne nie mogą z nimi współzawodniczyć. Te gatunki są z reguły wolno rosnące i nie produkują dużych ilości tlenu. Przykładowymi gatunkami tych roślin będzie większość Cryptocoryne sp.i Anubias sp. Wiele z nich rośnie dobrze w względnie słabo oświetlonych zbiornikach i ich potrzeby na CO2 są wystarczająco zaspokajane w akwarium przez CO2 wytwarzane przez ryby i inną biologiczną aktywność w akwarium. Te rośliny wykazują słabą poprawę wzrostu (jeżeli w ogóle) jeśli zwiększymy oświetlenie i zastosujemy nawożenie CO2.

Trzecią grupą roślin są rośliny będące w większości najbardziej popularnymi gatunkami w akwariach.
Rośliny te mają dużą zdolność adaptacji. Mogą one dobrze rosnąć bez nawożenia CO2 ale ich wzrost jest znacząco lepszy w warunkach silnego oświetlenia i nawożenia CO2. Do tych gatunków można zaliczyć Echinodorus i Hygrophila sp. oraz wiele innych.
 
Jest ważne aby pamiętać, że niezależnie od tego czy jest dozowane CO2 czy też nie � ilość światła, CO2 oraz ilość dostępnych składników pokarmowych muszą być w równowadze. Jeżeli zwiększymy ilość światła bez dopasowania pozostałych czynników istnieje możliwość wystąpienia biologicznego odwapnienia wody. Namiar CO2 jest w najlepszym przypadku bezużyteczny dla roślin a także jak to jest wyjaśnione poniżej może być niebezpieczny dla ryb. Jeżeli dwa podstawowe makroelementy (azotany i fosforany) wystąpią w akwarium w ilości większej niż rośliny są w stanie zużyć to doświadczysz problemów z glonami. Wiele pierwiastków śladowych absolutnie niezbędnych dla wzrostu roślin jest w większych stężeniach toksyczna.
 
CO2 a pH
 
Istnieje potencjalne zagrożenie jeżeli dozujemy CO2 niewłaściwie monitorując jego ilości podawane do akwarium. Obecność CO2 w wodzie powoduje obniżenie pH. Może to być spożytkowane dla obniżenia pH do zakresu preferowanego przez większość roślin. Jednakże jeżeli woda nie ma dostatecznych właściwości buforujących lub wprowadzi się zbyt wiele CO2 do wody to odczyn wody pH może spaść do poziomu, który jest zabójczy dla ryb w akwarium. Dobrze jest traktować dozowanie CO2 jako dodatek taki jak nawozy, regulatory odczynu, lekarstwa a nawet pokarm dla ryb � wszystko to może wywołać w akwarium zabójcze warunki w przypadku przedawkowania. CO2 nie jest inne. Musi być stosowane właściwie aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców akwarium.
 
CO2 rozpuszczone w wodzie wytwarza słaby kwas i jak było stwierdzone powyżej obniża pH wody. Dla wody umiarkowanie twardej to działa świetnie. Akwaryści, którzy dysponują wodą o wysokiej alkaliczności mogą potrzebować obniżyć twardość węglanową (KH) przez zmieszanie surowej wody z wodą destylowaną lub wodą z filtra odwróconej osmozy (filtr RO).

Akwaryści mający z kolei bardzo miękką wodę muszą zwiększyć jej alkaliczność. Bez własności buforujących wody wywołanych przez twardość węglanową (KH) dodawanie CO2 może powodować spadek pH do wartości szkodliwych dla roślin a zwłaszcza dla ryb.
KH może być podwyższone przez preparaty specjalnie przeznaczone do tego celu (...)
 
Jaka ilość CO2 jest wystarczająca?
 
Jak zostało stwierdzone powyżej zalecany zakres dla CO2 mieści się pomiędzy 10 i 40 mg/l.
Celem powinno być stosowanie dozowania tak aby się zmieścić w tym zakresie osiągając pH neutralne (pH7) lub nieco niższe. Należy unikać wartości granicznych tego zakresu. Jeżeli twój system dozowania nie jest absolutnie dokładny, to bardzo łatwo przekroczyć zalecane wartości stężenia CO2.
Są w sprzedaży zestawy do mierzenia stężenia CO2 . Jest także możliwe oszacowanie poziomu CO2 na podstawie pomiaru pH i KH � wykres znajdziesz na stronie: http://www.thekrib.com/Plants/CO2/kh-ph-CO2-chart.html

Czytaj węcej »


Avatar użytkownika

roslinyakwariowe.pl
roslinyakwariowe.pl
 
Posty: 3900
Dołączył: 27 mar 2011, 19:54
Miasto: Kraków
Powiązane tematy
 • Bimbrownia - sposób dozowania CO2 dla początkujących

  Bimbrownia CO2 opiera swoje działanie na produkcji dwutlenku węgla przez drożdże, które wytwarzają go w procesie fermentacji cukru. Powstaje tzw. zacier fermentacyjny zawierający alkohol - produkt u...

  Wyświetlenia: 109717 | Odpowiedzi: 180 czytaj więcej...

 • CO2 bimbrownika czy butla

  Witajcie.! Od niedawna zastanawiam się jakiego typu CO2 użyć w swoim baniaku 54l oświetlenie 2x 15w aquael plant, dużo czytałem o bimbrowni ale jakoś nie mogę się zdecydować z drogiej strony nie należ...

  Wyświetlenia: 1042 | Odpowiedzi: 14 czytaj więcej...

 • Reaktor CO2 i filtr w jednym DIY

  Witam. Mam w planie taki mikser i filtr w jednym. Zastanawiam się czy ktoś robił coś takiego. Jakie macie panowie i panie zdanie. Filtr oczywiscie wewnetrzny.

  Wyświetlenia: 618 | Odpowiedzi: 4 czytaj więcej...

 • Czystość CO2 z butli

  Od kilka dni podaje co2 z butli na reaktor własnej roboty. To jest zwykła butelka PET założona na gąbkę i do niej wciśniety jest wężyk od co2. Gąbka jest na wlocie filtra wewnętrznego. Rozpuszczalność...

  Wyświetlenia: 672 | Odpowiedzi: 5 czytaj więcej...

 • Miejsca, w których można nabić butlę CO2 (cała Polska)

  Sam stanalem przed decyzja zakupienia butli CO2 (poza wakacjami rzadko bywam w domu a przygotowanie 10l mieszaniny rekacyjnej jak by nie bylo zajmuje troche cennego czasu). Pomyslalem przy okazji o ...

  Wyświetlenia: 170669 | Odpowiedzi: 379 czytaj więcej...Recenzje

Ładowanie...

Baza wiedzy akwarystycznej


 
  Działamy od 2001 roku i wspólnie z ponad
30 tysiącami akwarystów z całej Polski zdobywamy wiedzę i dzielimy się doświadczeniem oraz informujemy o nowościach z branży
akwarystycznej.

 

Sklep firmowy

Bogata oferta ponad 300 gatunków i odmian roślin. Ponad 15 000 produktów dostępnych wysyłkowo lub do
odbioru osobistego w Krakowie (obowiązuje rezerwacja).
Punkt odbiorów: Kraków ul. Młyńska Boczna 5Użytkownicy przeglądający ten dział: HaberAqua, marikfox i 85 gości

Sklep akwarystyczny - produkty ADA (Aqua Deign Amano)
Copyright © 2001-2021 roslinyakwariowe.pl ®
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów strony zabronione.