Jesteś tutaj: Serwis Forum Aquascaping Konkursy


Konkurs TetraKonkursy na najładniejsze akwarium roślinne.
Zapowiedzi i galerie konkursowe. + nowy temat

27 paź 2015, 17:32 Konkurs Tetra  (#1)  Mamy dla Was mini konkurs zorganizowany z okazji czwartkowych Warsztatów Tetra, o których pisaliśmy tutaj:
http://www.roslinyakwariowe.pl/artykuly ... owice.html

Marka Tetra szuka najpiękniejszego i najbardziej oryginalnego akwarium,
3 najlepsze zbiorniki zostaną omówione na forum ogólnym najbliższych warsztatów, które odbędą się 29 października w Katowicach.

Zdjęcia należy umieszczać w wątku pod tym postem.

Konkurs trwa od 26.10.2015 od godz. 16:30 do 29.10.2015 do godz.10:00.

Pula nagród wynosi ok. 300 zł!

I miejsce
Tetra PlantaPro Macro 250ml,Active ground stick 2x9 szt. Tetra APS 150, Tetra HT 100-grzałka 75W ProLine
ok. 150 zł brutto

II miejsce
Tetra PlantaPro Macro 250ml,Active ground stick 2x9 szt. Tetra APS 100
ok. 100 zł brutto

III miejsce
Tetra PlantaPro Macro 250ml, Tetra APS 50
ok. 50 zł brutto

Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców nie później niż 30 dni roboczych po otrzymaniu od zwycięzcy danych adresowych.


Regulamin konkursu:

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs jest organizowany na Forum roslinyakwariowe.pl i jest zwany dalej: "Konkursem".

Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Organizatorem i Fundatorem Nagród w konkursie jest Spectrum Brands Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, mieszczącej się przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A - wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000063377, zwana dalej „Organizatorem”.

Konkurs trwa od 26.10.2015 od godz. 16:30 do 29.10.2015 do godz.10:00.

Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu spowoduje nieważność Zgłoszenia.

Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która zarejestruje się i weźmie udział w warsztatach w Katowicach, w dniu 29 października.

Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w § 3, zwana dalej "Uczestnikiem".

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub małoletnie zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej, które ukończyły 13. rok życia, za zgodą przedstawiciela ustawowego np. rodzica lub opiekuna.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu. Celem odbioru Nagród Zwycięzcy muszą ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w sposób wskazany w § 5 ust. 3 Regulaminu.

§ 3
ZASADY KONKURSU

Zadanie Uczestnika będzie polegało na zamieszczeniu zdjęcia swojego akwarium w komentarzu konkursowym. Jedna osoba może zamieścić 1 zdjęcie- w przypadku gdy zamieszczonych przez jedną osobę zdjęć będzie więcej, pod uwagę brane będzie zdjęcie zamieszczone jako pierwsze.

Spośród zdjęć zamieszczonych w komentarzach powołana komisja wybierze trzy.
Komisja przy wyborze będzie kierować się najciekawszą prezentacją „podwodnego świata”.

W skład komisji wejdą 2 osoby:
Paweł Iglewski – mistrz aquascapingu
pracownik Spectrum Brands Polska – Michał Małkiewicz

Za Zgłoszenia w rozumieniu Regulaminu uznaje się jedynie komentarze opublikowane pod postem konkursowym w czasie wskazanym w § 3 ust. 1.

Odpowiedzi udzielane w formie prywatnej wiadomości nie stanowią Zgłoszenia w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

Poprzez opublikowanie Zgłoszenia, Uczestnik potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie przez niego lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia.

Zgłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa, dóbr osobistych osób trzecich ,lub zasad współżycia społecznego.

Odpowiedź na post konkursowy naruszająca § 3 ust. 7 nie stanowi Zgłoszenia.
Zakup jakiegokolwiek produktu oferowanego przez markę TETRA nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

§ 4
NAGRODY
Do otrzymania nagród uprawnieni są Zwycięzcy poszczególnych Edycji, jak również Zwycięzcy Konkursu.

Zwycięzcom Konkursu przyznaje się nagrody wg poniższej specyfikacji:

I miejsce
Tetra PlantaPro Macro 250ml,Active ground stick 2x9 szt. Tetra APS 150, Tetra HT 100-grzałka 75W ProLine
ok. 150 zł brutto
II miejsce
Tetra PlantaPro Macro 250ml,Active ground stick 2x9 szt. Tetra APS 100
ok. 100 zł brutto
III miejsce
Tetra PlantaPro Macro 250ml, Tetra APS 50
ok. 50 zł brutto

Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców nie później niż 30 dni roboczych po otrzymaniu od zwycięzcy danych adresowych.


§ 5
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Rozstrzygnięcie Konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi podczas trwania warsztatów KREakcja, w dniu 29.10.2015, w Katowicach, w kinie Multikino.

W celu odbioru nagrody, Zwycięzca zobowiązuje się podać Organizatorowi następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów konkursu o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów określonych w regulaminie Konkursu „KREakcja Katowice podowdne pejzaże” przez Organizatora Konkursu.”

Niepodanie tych danych, podanie nieprawidłowych danych lub niezałączenie oświadczenia o wskazanej treści poskutkuje brakiem możliwości odbioru nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. Organizator niezwłocznie podejmie ponowną próbę kontaktu ze zwycięzcą celem ustalenia potrzebnych danych. W wypadku braku możliwości nawiązania kontaktu, nagroda przepada, a Organizator nie ma obowiązku przyznawania jej kolejnej osobie. Organizator nie ma obowiązku przyznania nagrody kolejnym osobom.


§ 6.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych jest Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest wyłącznie przeprowadzenie i organizacja Konkursu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zgłoszeń konkursowych Zwycięzców oraz ich późniejszego wykorzystywania w dowolny wybrany przez siebie sposób.


§ 7.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

Uczestnik ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa osób trzecich.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej i wynikłe z tego skutki; naruszenie przez Uczestników przepisów prawa obowiązującego, zwłaszcza praw osób trzecich, w szczególności ich praw autorskich lub dóbr osobistych.

-------------------------------------

Swoje akwaria wklejamy w odpowiedzi na ten post.


Avatar użytkownika

roslinyakwariowe.pl
roslinyakwariowe.pl
 
Posty: 3882
Dołączył: 27 mar 2011, 19:54
Miasto: Kraków

29 paź 2015, 07:24 Re: Konkurs Tetra  (#2)  

Moje akwarium.


Avatar użytkownika

Rafik25
Z dużym doświadczeniem
 
Posty: 2272
Dołączył: 26 mar 2014, 18:59
Miasto: Radzymin

29 paź 2015, 10:08 Re: Konkurs Tetra  (#3)  

A to kleję jak będzie Wrocław ! :oops:

8)
Zapraszam do obejrzenia moich zbiorników:
112l. MT
http://www.roslinyakwariowe.pl/dyskusje ... 56541.html wyróżniony - IAPLC2015 - 768, EAPLC2015 - 122 :?:
72l. LT
http://www.roslinyakwariowe.pl/dyskusje ... 59909.html czyżby EAPLC - :?:
30l. krewetkarium
http://www.roslinyakwariowe.pl/dyskusje ... 65744.html
W planach małe krewetkarium 25x25x25 (część materiału jest)
Pozdrawiam Tomasz


Avatar użytkownika

tomaszsu75
Z dużym doświadczeniem
 
Posty: 3273
Dołączył: 23 cze 2013, 21:34
Miasto: Wrocław

29 paź 2015, 17:11 Re: Konkurs Tetra  (#4)  

Moje 160 Litrów
Załączniki
11960230_429781870539274_3252898283065355113_n.jpgkwz1
Początkujący
 
Posty: 4
Dołączył: 17 paź 2015, 20:47

29 paź 2015, 22:30 Re: Konkurs Tetra  (#5)  

Teoretycznie dziś do 10 można było tu zgłaszać prace no ale zobaczymy.

Avatar użytkownika

Rafik25
Z dużym doświadczeniem
 
Posty: 2272
Dołączył: 26 mar 2014, 18:59
Miasto: Radzymin

01 lis 2015, 13:29 Re: Konkurs Tetra  (#6)  

To załapałem się? :Pkwz1
Początkujący
 
Posty: 4
Dołączył: 17 paź 2015, 20:47Powiązane tematy
 • Konkurs Polish Aquascaping Contest 2021 (PAC)

  pac-forum.jpg Zapraszamy do udziału w konkursie Polish Aquascaping Contest na najładniejszą aranżację akwarium w kategoriach: Classic, Nano oraz Extra. Terminarz : 01.06.2021 – rozpoczęcie przyj...

  Wyświetlenia: 1699 | Odpowiedzi: 6 czytaj więcej...

 • Indonezja - konkurs

  Dla odmiany zerknijcie przy kawie w jakich warunkach powstają akwaria konkursowe w rejonie Indonezji. Inny świat, ale robota przednia co z resztą docenili jurorzy z IAPLC. https://www.youtube.com/wa...

  Wyświetlenia: 703 | Odpowiedzi: 1 czytaj więcej...

 • Konkurs Biotope Aquarium Contest 2021 (BAC 2021)

  unnamed.jpg Zapraszam do udziału w kolejnej edycji konkursu biotopowego. Prace możemy zgłaszać od 20 maja do 20 lipca. Szczegóły na stronie: https://biotopeaquariumproject.com/biotope-aquarium-con...

  Wyświetlenia: 1739 | Odpowiedzi: 1 czytaj więcej...

 • Konkurs The Art of the Planted Aquarium 2019

  theplant.jpg Zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji konkursu The Art of the Planted Aquarium. Konkurs odbędzie się w dniach 6-7 Kwietnia w Magdeburgu. Konkurs jest aktualnie przejęty p...

  Wyświetlenia: 3247 | Odpowiedzi: 6 czytaj więcej...

 • Konkurs EAPLC 2020 - wyniki

  Kategoria nano: nano1.jpg nano2.jpg nano3.jpg Kategoria medium: medium1.jpg medium2.jpg medium3.jpg Kategoria large: large1.jpg large2.jpg Paludarium i Wabi-Kusa: paludarium-...

  Wyświetlenia: 1586 | Odpowiedzi: 3 czytaj więcej...Recenzje

Ładowanie...

Baza wiedzy akwarystycznej


 
  Działamy od 2001 roku i wspólnie z ponad
30 tysiącami akwarystów z całej Polski zdobywamy wiedzę i dzielimy się doświadczeniem oraz informujemy o nowościach z branży
akwarystycznej.

 

Sklep firmowy

Bogata oferta ponad 300 gatunków i odmian roślin. Ponad 15 000 produktów dostępnych wysyłkowo lub do
odbioru osobistego w Krakowie (obowiązuje rezerwacja).
Punkt odbiorów: Kraków ul. Młyńska Boczna 5Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 25 gości

Copyright © 2001-2021 roslinyakwariowe.pl ®
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów strony zabronione.